fbpx

IT-infran roadmapissa laaditaan suunnitelma, joka varmistaa, että IT-infra tukee jatkossa liiketoiminnan tarpeita

IT-infran roadmap -projektissa kartoitetaan 2-4 vaihtoehtoista tapaa toteuttaa sellainen konesalien, pilven ja tietoliikenliikenteen muodostama kokonaisuus, joka vastaa liiketoiminnan tarpeita, tehdään puolueeton vaihtoehtojen vertailu ja rakennetaan halutun vaihtoehdon perusteella roadmap.

IT roadmap -projektin eteneminen vaiheittain
IT-infran roadmap on palvelu, jossa suunnitellaan tekninen infra, jolla liiketoiminnan tavoitteet täyttyvät

Hidastaako IT-ympäristönne kehitystä?

Tunnistatko tästä teidän IT-infran?

 • Uusien palvelujen toteuttaminen tuntuu vaikealta ja hitaalta
 • Kokonaiskuvan hahmottaminen on hankalaa
 • IT-ympäristö on rakentunut ajan saatossa, eikä se enää vastaa nykytarpeita
 • Konesaliin liittyvät ongelmat muodostavat riskin koko liiketoiminnalle

Konesaliympäristöt ovat aina aikakautensa tuotoksia. Konesali voi olla omassa ylläpidossa tai se voi olla ulkoistettu palveluntarjoajalle. Joka tapauksessa vaihtoehtoja konesalin kehittämiseksi on paljon.

Mielipiteet oikeasta suunnasta riippuvat siitä, keneltä kysyy. Joku sanoo yhtä ja toinen toista. Ongelma on siinä, kenen puheisiin luottaisi.

Rakenna joustava ja liiketoiminnan tarpeita tukeva IT-ympäristö

Parhaimmillaan IT-infra ja koko IT-ympäristö on rakennettu niin, että uusien asioiden toteuttaminen on suhteellisen helppoa, kapasiteettia ja suorituskykyä saa tarpeen mukaan lisää.

Kuvittele, miltä tuntuisi jos

 • Saisit hyvän kokonaiskuvan nykyisestä IT-infrasta ja sen ongelmakohdista
 • Voisit peilata kehitysvaihtoehtoja liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin
 • Pystyisit tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tulevaisuudesta
 • Voisitte ottaa käyttöön uusia teknologioita ja palveluita siellä, missä niistä on hyötyä
 • Sinulla olisi selvä kuva siitä, miten ympäristöä kannattaa seuraavina vuosina kehittää

Tämä lista ei ole utopistinen. On selvää, että jokainen johtaja haluaisi sanoa, että nämä asiat toteutuvat meillä.

Omassa organisaatiossa voi olla paljon tietoa mahdollisuuksista ja IT-toimittajilta saa paljon ehdotuksia siitä, mitä kannattaisi tehdä. Näitä näkemyksiä ja ehdotuksia kannattaa ehdottomasti hyödyntää, mutta niiden lisäksi tarvitaan jotain muuta.

Hyvä tulos saadaan sillä, että noustaan hetkeksi katsomaan asiaa helikopteriperspektiivistä ja peilataan vaihtoehtoja liiketoiminnan tarpeisiin. Tässä auttaa luotettava ja riippumaton arkkitehti.

Tarvitset avuksesi riippumattoman ja laaja-alaisen arkkitehdin

Minulla on kokemusta IT-ympäristöjen nopeasta hahmottamisesta. Olen käynyt läpi lukuisia erilaisia IT-ympäristöjä. Toiset ovat olleet paremmin dokumentoituja kuin toiset.

Piirrän yksinkertaisia kuvia, joiden avulla kokonaisuus on helppo ymmärtää.

En lähde kiistelemään eri teknologioiden paremmuudesta, vaan luon pohjan arvioinnille liiketoiminnan kanssa käymieni keskustelujen pohjalta.

Hyödynnän projekteissani metodiikkaa, joka on toiminut kerta toisensa jälkeen.

Tuntuuko sinusta, että meidän olisi hyvä ainakin jutella?

Riippumaton IT-arkkitehti

Panu Mikkonen

CFO / BPW Kraatz Finance Oy

Niklas on laaja-alainen ja kokenut yrityksen IT-arkkitehtuurien ja muutoshankkeiden asiantuntija.

Saamiamme hyötyjä: Työn alla ollut palvelin- ja IT-toimistoympäristön selkeytys ja harmonisointi organisaation kansainvälistymisvaiheen jälkeen. Lisäksi olemme luomassa yhdessä IT-roadmapia.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä on ollut hänen ammattimaisuutensa, positiivinen ote, keskittyminen olennaiseen ja tulokset.

Liiketoimintalähtöisen IT-infraroadmapin laatiminen tuo päätöksentekoon selkeyttä

Kun omaa ympäristöä katsoo liian läheltä, kokonaiskuva voi kärsiä. Siksi riippumattoman, ulkopuolisen asiantuntijan on helpompi nähdä, mikä olisi järkevää. Vaihtoehtoja on toki monia, mutta niitä on mahdollista arvioida puolueettomasti.

 • Saat ulkopuolisen näkemyksen nykytilanteesta ja järkevistä vaihtoehdoista
 • Pääset puhumaan asioista selkokielellä, ilman akronyymejä
 • Kokonaisuutta tarkastellaan yrityksen johdon näkökulmasta, kielellä, jota johtajat ymmärtävät
 • Saat käyttöösi päätöksentekoa tukevan materiaalin niin nykyisestä ympäristöstä kuin kehitysvaihtoehdoistakin

Käännä johdon tavoitteet IT-arkkitehtuuriksi

Saat tietää, mitä liiketoiminnan tavoitteet tarkoittavat arkkitehtuurimielessä. Tiedät, pitäisikö teidän viedä palveluja enemmän pilveen vai ei.

Tee parempia päätöksiä

Liiketoiminnan tavoitteista johdetun arkkitehtuurisuunnitelman avulla ymmärrät, tukeeko joku ehdotettu projekti kokonaisuutta vai ei.

Helpota budjetointia roadmapin avulla

Roadmapin avulla saat näkyvyyttä tuleviin kehityshankkeisiin. Näin voit tehdä parempia budjetteja aiempaa helpommalla.

Mitä muita hyötyjä IT-infran roadmap -projektista on?

 • Löydä paras tekninen ratkaisu

  Vaihtoehdot kuvaamalla ja niitä vertailemalla voidaan löytää juuri teille sopivin tekninen ratkaisu.

 • Tee roadmap ennen ulkoistuskilpailutusta

  Kun kädessäsi on riippumaton roadmap, on helpompi valita paras ulkoistuskumppani.

Näin projekti toteutetaan

Projektissa tutustutaan nykyiseen IT-infraan ja sen erityispiirteisiin. Kokonaisuudesta piirretään helppotajuinen kuva, joka mahdollistaa tilanteesta keskustelemisen.

Seuraavaksi koostetaan liiketoiminnan tarpeet. Tämän keskustelun avulla saadaan kriteerit, joita vasten nykyistä ja mahdollisia tulevia arkkitehtuurivaihtoehtoja voidaan arvioida.

Siteen hahmotellaan vaihtoehtoiset toteutustavat. Vaihtoehdot voivat olla erilaisia palvelumalleja tai ne voivat perustua isompiin eroihin arkkitehtuurissa.

Vaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet kirjoitetaan ylös.

Parhaan vaihtoehdon perusteella laaditaan roadmap, jota voidaan lähteä toteuttamaan.

IT roadmap -projektin eteneminen vaiheittain

Todellisuudessa monen yrityksen IT-infra hidastaa kehitystä

Mitä sinun kannattaa tehdä?

1. Sovi ilmainen tapaaminen

Jutellaan puhelimessa tai videolla. Et sitoudu mihinkään.

2. Saat kirjallisen tarjouksen työstä

Saat ilmaiseksi tiedon, miten minä toteuttaisin projektin ja paljonko se maksaisi.

3. Pääset hyödyntämään tuloksia

Voit olla varma siitä, että projektissa saadaan tuloksia. Nopeasti.

Tanja Linnomaa

ICT Manager, eSett Oy

Yhteistyö Niklaksen kanssa on helppoa ja joustavaa, hommat tehdään sovitussa aikataulussa.

On ollut tärkeää saada ulkopolisen näkemys tilanteeseen ja sparrausapua. Kokonaisuus on jäsentynyt ja tekemiseen on tullut suunnitelmallisuutta. Niklas osaa huomioida tietoturvan osana kaikkia palveluita.

Niklaksen kanssa työskentelyssä parasta on ollut hyvä ja joustava kommunikaatio, sparraus monissa asioissa, täsmällisyys asioiden teossa ja kokonaisvaltainen arkkitehtuurin kehittäminen.

100% rahat takaisin -takuu

Jos palkkaat minut avuksesi, sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että menettäisit konsultointiin käyttämäsi rahat.

Jos tilaat työn minulta, et voi epäonnistua, koska sinä et ota riskiä. Minä vastaan siitä, että vain onnistuneesta työstä tulee lasku.

Jos et ole tyytyväinen työhöni, en lähetä laskua työstäni.

Lupaus

Toimi näin

1. Sovi ilmainen tapaaminen

Jutellaan puhelimessa tai videolla. Et sitoudu mihinkään.

2. Saat kirjallisen tarjouksen työstä

Saat ilmaiseksi tiedon, miten minä toteuttaisin projektin ja paljonko se maksaisi.

3. Pääset hyödyntämään tuloksia

Voit olla varma siitä, että projektissa saadaan tuloksia. Nopeasti.

Scroll to Top
Vieritä ylös