fbpx

Liiketoiminnan tarpeista lähtevä arkkitehtuurisuunnittelu

Teen liiketoiminnan tarpeista lähteviä pilvistrategioita ja suunnitelmia IT:n modernisoimiseksi. Rakenna kanssani digitaalinen, liiketoiminnan tarpeita palveleva alusta.

Miltä tuntuisi, jos

 • Saisit käännettyä liiketoimintojen tavoitteet IT-tavoitteiksi ja saisit johdon tuen tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Tietohallintonne olisi relevantti keskustelukumppani liiketoiminnoille
 • Käytössäsi olisi kokonaisuuden huomioiva suunnitelma
 • Kehitettävät asiat näkyisivät roadmapilla, jota voisit alkaa toteuttamaan

Jos haluaisit toteuttaa yhden tai useamman näistä tavoitteista, lue eteenpäin. Pystyn todennäköisesti auttamaan sinua.

Tuntuvatko nämä ongelmat tutuilta?

Koetko, että olette kaukana yllä maalatusta ihannetilanteesta? Onko arkenne enemmän seuraavanlaista:

 • Tuntuuko sinusta, että kaikki muut tuntuvat tietävän, mitä tietohallinnossa pitäisi tehdä? Tuntuuko sinusta kuitenkin, että et voi luottaa kehitysehdotuksiin?
 • Eivätkö liiketoiminnot ota tietohallintoa aidosti mukaan kehittämiseen? Saatteko kuulla kehitysprojekteista liian myöhään?
 • Onko IT-ympäristöstänne tullut vuosien saatossa enemmän rajoite kuin mahdollistaja? Kaipaisiko IT remonttia?
 • Oletteko käynnistäneet digitalisaatio-ohjelman ja nyt IT:stä pitäisi saada digitalisaation mahdollistaja?

Mitä tästä kaikesta seuraa?

Ehkä olet tietohallintopäällikkö tai -johtaja ja yrität tehdä hyviä päätöksiä. Jos käytössäsi ei ole luotettavaa neuvonantajaa, olet pitkälti joko myyjien tai oman organisaatiosi vaikuttajien armoilla.

Jos teidän rooli on olla perustietotekniikan pyörittäjä, et ehkä pääse muun organisaation kanssa oikeisiin keskusteluihin - ainakaan riittävän ajoissa. Liiketoiminnan tilaamien järjestelmien käyttöönotot eivät yleensä paranna ympäristöä. Päin vastoin.

Jos IT on nähty pitkään pakollisena kuluna, josta pitäisi pystyä säästämään, on todennäköistä, että ympäristönne on jäänyt kehityksessä jälkeen. Siitä on saattanut tulla mahdollistajan sijaan rajoite.

Jos olette käynnistäneet digitalisaatio-ohjelman, olette varmasti nähneet järjestelmissänne monenlaisia kehitystarpeita. IT:ssä saattaa kuitenkin olla monenlaisia hidasteita niin tekniikan kuin tietohallinnon osaamisen ja organisoinnin suhteen.

Jos tiedät, mistä puhun, lue eteenpäin.

Tietohallinto voi ajautua kriisiin

Ongelma ei välttämättä ole vain siinä, että on vaikea päättää, mitä tehdä seuraavaksi. Sen voisi korjata helposti.

Isompi ongelma on se, jos ei tiedetä, mitä tietohallinolta odotetaan. Jos tietohallinto on ajautunut tekemään organisaation tavoitteiden kannalta vääriä asioita, tilannetta voi olla vaikeampi korjata.

Jos luottamus muun organisaation ja tietohallinnon välillä on heikkoa, yhteistyö on vaikeaa.

Jos tietohallinnon osaaminen on vanhentunutta ja teknologinen pohja, jolle pitäisi rakentaa, asettaa rajoitteita, on digitalisaatiossa menestyminen vaikeaa.

Tietohallinnon ongelmista voi tulla koko yrityksen ongelmia

Cap Geminin vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen mukaan digitalisaatiossa menestyviä yrityksiä yhdistää mm. se, että tietohallinto ja liiketoiminta tekevät läheisesti yhteistyötä.

Sama tutkimus osoittaa, että menestyvät yritykset ovat pystyneet rakentamaan digitaalisen alustan, joka on joustava ja joka mahdollistaa järjestelmien kehittämisen, tiedon hyödyntämisen ja uusien teknologioiden käyttöönottamisen.

Uusien teknologioiden ja toimintamallien kehitys nopeutuu jatkuvasti. Edistyneet firmat pystyvät hyödyntämään jo rakentamaansa pohjaa yhä paremmin.

Yritykset, jotka ovat jääneet tässä jälkeen, saattavat pian olla todellisissa vaikeuksissa. En viittaa nyt enää tietohallinnon haasteisiin, vaan liiketoiminnan haasteisiin.

On mahdollista ja jopa todennäköistä, että koko toimiala on murroksessa ja perinteinen tapa toimia ei yksinkertaisesti enää riitä. Asiakkaat odottavat yhä parempaa palvelua ja asiakaskokemusta. Tehokkuus vaatisi teknologian ja prosessien yhdistämistä. Uudet liiketoimintamallit vaativat usein uuden teknologian hyödyntämistä.

Yritys, joka ei ole lähtenyt panostamaan tähän, jää jatkuvasti jälkeen. Nyt käynnissä oleva muutos on yhtä suuri kuin teollinen vallankumous aikanaan oli. Yhdysvaltojen pörssin suurimpien yritysten keski-ikä lyhenee jatkuvasti.

Käynnissä oleva muutos koskee meitä kaikkia.

Miksi uskon olevani pätevä auttamaan sinua?

Minulla on 20 vuoden kokemus IT-ympäristöjen kehittämisestä. Olen tehnyt kymmeniä roadmapeja onnistuneesti.

Olen yhdistänyt kyvyn ymmärtää liiketoimintaa ja syvällisen teknisen osaamisen kokonaisuudeksi. Pystyn keskustelemaan yhtä sujuvasti toimitusjohtajan kuin asiantuntijoidenkin kanssa.

Sovellan työssäni useita kansainvälisesti hyväksyttyjä viitekehyksiä. Arkkitehtuurityössä käytän seuraavia viitekehyksiä:

 • TOGAF 9
 • COBIT
 • JHS-179 (suomalaisten julkisten organisaatioiden käyttämä)

Tietoturvatyössä hyödynnän seuraavia viitekehyksiä ja standardeja:

 • SABSA
 • ISO 27001
Riippumaton IT-arkkitehti

Usein viitekehyksien käyttöön liittyy ongelmia, koska niiden sokea käyttäminen johtaa pitkiin ja tehottomiin projekteihin. Tämän vuoksi käytän eri viitekehyksistä ja standardeista vain niitä osuuksia, jotka ovat maalaisjärjellä perusteltavissa.

Olen muokannut lähestymistä siten, että se on käytännönläheinen ja suoraviivainen, jotta tuloksia saadaan nopeasti. Mukana on kuitenkin elementtejä, jotka ovat välttämättömiä hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

Jos sinulle tuottaa vaikeuksia kuvata tilannettanne ja tuottaa kirjallista suunnitelmaa, minulta se onnistuu. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia ja kuvaamaan asioita niin, että niistä voidaan keskustella ja tehdä parempia päätöksiä.

Muutos vaatii käytännössä tukea

On paljon helpompaa saada johdon huomio, kun käyttää ulkopuolista asiantuntijaa kertomaan heille asioita, jotka jo itse tietää. Toisaalta omien ajatusten kirkastaminen vaatii yleensä keskustelukumppania.

Ei ole sattumaa, että moni menestyvä johtaja on palkannut itselleen sparraajan, valmentajan. Yhdessä sparraajan kanssa on paljon helpompi muodostaa näkemys siitä, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella on paljon helpompi saada johdolta huomiota ja tukea muutokseen. Yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa johdon tavoitteet on paljon helpompi kääntää IT:n tavoitteiksi.

Kun tavoitteet saadaan selkeiksi, on paljon hepompi nähdä, mitkä ovat realistisia vaihtoehtoja niin tietohallinnon osaamisten kuin teknisten kyvykkyyksien kehittämiseksi.

Juuri tästä strategia- ja arkkitehtuurityössä on kyse.

IT-roamap on työkalu, jolla johtaja saa aikaan muutoksen

Vaikka jokaisen organisaation tilanne on yksilöllinen, löytyy tilanteista paljon yhteistä. Hyödynnän monissa projekteissani seuraavaa mallia.

Arkkitehtuuriprojektin vaiheet

Miten arkkitehtuurikonsultointi liittyy IT-strategiaan?

Kehittämäni malli on 2-osainen työkalu, jonka avulla voidaan aluksi

 • Kääntää yrityksen strategian ja johtajien tavoitteet IT-tavoitteiksi ja rakentaa yhteistyömalli liiketoimintojen ja IT:n välille
 • Tunnistaa, millainen tietohallinnon ja IT-ympäristön pitäisi olla, jotta se voisi vastata liiketoimintojen tarpeisiin
 • Rakentaa tietohallinnolle oikea ohjaus- ja johtamismalli
Arkkitehtuurityö ja roadmap

Kun yhteistyö liiketoimintojen kanssa on saatu toimimaan, voidaan 

 1. Analysoida missä tilanteessa tekninen ympäristö ja IT-organisaation osaaminen on
 2. Kuvata IT-ympäristön tavoitetila ja tunnistaa realistiset vaihtoehtoiset toteutusmallit, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa
 3. Arvioida vaihtoehtoja ja ymmärtää, mitä vaihtoehdot tarkoittavat
 4. Tehdä päätös parhaasta etenemismallista ja rakentaa roadmap, jonka avulla tavoitteisiin päästään

Liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä seuraa suoria liiketoimintahyötyjä

 • Käännä johdon tavoitteet IT:n tavoitteiksi

  Projektin avulla saat käännettyä liiketoimintojen tavoitteet IT:n kyvykkyyksiksi ja tavoitteiksi. 

 • Sitouta johto strategisen IT:n kehittämiseen

  Projektin avulla voit kommunikoida tietohallinnon nykyisistä kyvykkyyksistä johdolle. Näin saat heidät ymmärtämään kehitystarpeen.

 • Pääset aiemmin mukaan kehitysprojekteihin

  Kun saat tietohallinnossa aiemmin tiedon uusista suunnitelmista, voitte ohjata kehitystä ja tehdä parempia päätöksiä ja onnistuneempia käyttöönottoja.

Tietohallinnon tavoitetilan kuvaaminen auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään, mikä on tavoite, jota kohti pyritään. Tällä ohjataan kehitysponnisteluja samaan suuntaan.

Arkkitehtuurityön avulla voit tehdä parempia päätöksiä

 • Vaihtoehtojen kuvaamisen avulla voit nähdä, mitkä vaihtoehdot ovat oikeasti realistisia.
 • Voit ymmärtää, miten esimerkiksi teknologiaratkaisut oikeasti eroavat toisistaan.
 • Vaihtoehtojen vertaileminen ja hyvien sekä huonojen puolien listaaminen auttaa parempia päätöksiä.

Miksi roadmapin tekeminen kannattaa?

 • Roadmap auttaa toiminnan suunnittelussa ja budjetoinnissa.
 • Ymmärrät, miten eri asiat liittyvät toisiinsa
 • Kokonaisuuden muodostaman arkkitehtuurin suunnittelun avulla voit toteuttaa paremmin tuottavia investointeja.

Kannattaisiko projekti hoitaa omin voimin?

Mieleesi on varmasti tullut, voisitko tehdä projektin ilman ulkopuolista apua.

Uskon, että pystyisit tekemään tällaisen projektin itsekin. Jos päädyt tekemään projektin itse, vältä ainakin seuraavia sudenkuoppia:

 • Puhu johtajien kanssa heidän kieltään. Älä käytä lyhenteitä äläkä vie keskusteluja liikaa tekniikkaan. Jos johtaja ei ole teknologioista kiinnostunut, kannattaa tekniikasta puhumisen kanssa olla varovainen. On tekijän ammattitaitoa osata kääntää johtajan liiketoimintatavoitteet IT-tavoitteiksi.
 • Kerää riittävät lähtötiedot, mutta älä ylimääräisiä. Jos nyky-ympäristöä ei ole kuvattu ihan viimeisen päälle, voi tarkkojen kuvausten tekeminen viedä paljon aikaa.
 • Tunnista arkkitehtuurikuvia piirrettäessä oikea abstraktiotaso. Asiantuntijat lähtevät piirtämään kuviin usein liikaa yksityiskohtia. Tämä johtaa ongelmiin, koska kuvista tulee helposti liian monimutkaisia eikä niistä käy ilmi olennaisia asioita.
 • Ole huolellinen riippumattomuuden kanssa. Kokemukseni mukaan pienellä organisaatiolla ei välttämättä ole resursseja ja osaamista tehdä tällaista projektia yksin. Isommassa organisaatiossa taas tekijöillä on paljon värittyneitä mielipiteitä. Sama pitää tietysti paikkansa IT-toimittajien myyjien ja asiantuntijoiden suhteen.

Jos päädyt tekemään projektin itse ja haluat saavuttaa samanlaisen laatutason kuin ammattilainen saavuttaisi, varaa projektiin runsaasti aikaa. Tyypillisesti ensimmäistä kertaa projektia tehtäessä kannattaa varata kaksin tai kolminkertaisesti aikaa kokeneen ammattilaisen työmääriin nähden.

On olemassa helpompikin tie

Tuntuuko sinusta, että meidän voisi olla hyvä keskustella.

Jos sinusta tuntuu, että voisi sittenkin olla järkevämpää ottaa vastaan apua, toimi seuraavasti:

 1. Ota yhteyttä minuun. Voit täyttää oheisen lomakkeen tai voit lähestyä minua oikeassa alakulmassa olevan chatin avulla.
 2. Olen sinuun yhteydessä todennäköisesti saman päivän aikana, viimeistään kuitenkin 24 tunnin sisällä.
 3. Sovitaan puhelu tai videopalaveri, jossa käydään läpi tilannettanne ja haasteitasi. Arvioin heti, voinko auttaa ja jos voin, mikä voisi olla hyvä lähestyminen.
 4. Saat työstä kirjallisen, yksityiskohtaisen tarjouksen, jonka perusteella tiedät, miten asiaa kannattaa lähestyä. Vaikket tilaisikaan työtä minulta, saat kuitenkin ilmaista konsultaatiota.

Lupaus

Minulle 100% tyytyväinen asiakas on erittäin tärkeää. Yritän sen vuoksi varmistua jo ennen töiden aloittamista siitä, että pystyn auttamaan sinua.

Lupaus

Olen hyvin tarkka asiakkaideni tyytyväisyydestä, enkä lähde tekemään projekteja, joista voisi seurata tyytymättömyyttä. Sen vuoksi varmistamme ennen projektia, että onnistumisen todennäköisyys on korkea.

 • Minulla ei ole riippuvuuksia muihin alan toimijoihin. Kun palkkaat minut avuksesi, saat aidosti riippumattoman neuvontanajan.  
 • Minun kanssa töitä tehdessä ei tunneta tyhmiä kysymyksiä. Tehtäväni on auttaa sinua olemaan parempi johtaja. Autan mielelläni sinua ymmärtämään asioita paremmin, vaikka kysymyksesi ei liittyisi suoraan projektiin. Käytä tämä mahdollisuus hyödyksesi.
 • Kanssani asioidessa sinun ei tarvitse olla tekemisissä myyjien tai muiden välikäsien kanssa. Asioit suoraan minun kanssa. Tästä on sinulle paljon hyötyä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin selvitetään, mikä olisi paras lähestyminen tilanteessasi.

Vieritä ylös