fbpx

DISASTER RECOVERY -SUUNNITTELU

Teen palautumissuunnitelmia ja suunnittelen korkean käytettävyyden järjestelmiä. Autan tunnistamaan järjestelmien riippuvuuksia toisistaan. Autan tunnistamaan, kuinka liiketoimintakriittisiä järjestelmät ovat.

Kuinka kriittisiä teidän järjestelmät ovat?

Oletko miettinyt, että teidän pitäisi parantaa kyvykkyyttä reagoida IT-ympäristön ongelmatilanteisiin?

Jokainen, joka on alkanut miettimään järjestelmien korkeaa käytettävyyttä (High Availability) tai kykyä palautua ongelmatilanteista (Disaster Recovery), on huomannut, että kyseessä on monimutkainen ongelma, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

 • Mistä tietää, millaisia katkoja organisaatio kestää?
 • Mistä tietää, miten nopeasti palautuminen sujuu?
 • Paljonko dataa saa hävitä ongelmatilanteissa?
 • Mihin eri järjestelmät, klusterit ja kahdennukset oikein pystyvät?
 • Mikä kaikki voi mennä pieleen?

Autan asiakkaitani kaikissa näissä kysymyksissä. Mutta ennen kuin kerron, miten asiaa voidaan lähestyä, mietitään, miksi disaster recovery -asiat ovat tärkeitä yrityksille. 

Kriittisten järjestelmien toimimattomuus voi tulla kalliiksi

Järjestelmien toiminnan varmistaminen on siinä mielessä ikävää, että siitä ei seuraa mitään näkyvää hyötyä. Koska järjestelmien kahdentaminen ja varajärjestelyt eivät sinänsä tuota mitään näkyviä tuloksia, moni yritys jättää asian huomiotta.

Järjestelmien kriittisyyden merkitys paljastuu karulla tavalla niille yrityksille, joiden järjestelmät ovat alhaalla syystä tai toisesta.

Tyypillisesti ns. downtime-kustannus kasvaa eksponentiaalisesti. Riippuen toiminnan luonteesta ensimmäiset hetket tai tunnit eivät välttämättä ole järkyttävän kallita. Ongelmana on se, että kustannukset kasvavat usein eksponentiaalisesti.

Kun tunnit juoksevat ja jopa päivät kuluvat, kustannukset kasvavat hyvin voimakkaasti. Yhtään isompi yritys on rakentanut järjestelmistään sellaisen verkoston, että keskeisen komponentin poissaolo sotkee koko prosessin.

Miksi uskon olevani pätevä auttamaan sinua?

Minulla on 20 vuoden kokemus IT-ympäristöjen kehittämisestä. Olen tehnyt kymmeniä roadmapeja onnistuneesti.

Olen yhdistänyt kyvyn ymmärtää liiketoimintaa ja syvällisen teknisen osaamisen kokonaisuudeksi. Pystyn keskustelemaan yhtä sujuvasti toimitusjohtajan kuin asiantuntijoidenkin kanssa.

Sovellan työssäni useita kansainvälisesti hyväksyttyjä viitekehyksiä. Arkkitehtuurityössä käytän seuraavia viitekehyksiä:

 • TOGAF 9
 • COBIT
 • JHS-179 (suomalaisten julkisten organisaatioiden käyttämä)

Tietoturvatyössä hyödynnän seuraavia viitekehyksiä ja standardeja:

 • SABSA
 • ISO 27001
Riippumaton IT-arkkitehti

Usein viitekehyksien käyttöön liittyy ongelmia, koska niiden sokea käyttäminen johtaa pitkiin ja tehottomiin projekteihin. Tämän vuoksi käytän eri viitekehyksistä ja standardeista vain niitä osuuksia, jotka ovat maalaisjärjellä perusteltavissa.

Olen muokannut lähestymistä siten, että se on käytännönläheinen ja suoraviivainen, jotta tuloksia saadaan nopeasti. Mukana on kuitenkin elementtejä, jotka ovat välttämättömiä hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

Jos sinulle tuottaa vaikeuksia kuvata tilannettanne ja tuottaa kirjallista suunnitelmaa, minulta se onnistuu. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia ja kuvaamaan asioita niin, että niistä voidaan keskustella ja tehdä parempia päätöksiä.

Miten disaster recovery -suunnittelua pitäisi tehdä?

Disaster recovery -suunnittelun ja kaikkien liiketoiminnan jatkuvuuteen tähtäävien pyrkimysten tulisi aina lähteä liiketoiminnan tarpeista. Siksi käyttämäni metodiikka ottaa projekteihin aina mukaan liiketoiminnan edustajat. Näin voidaan varmistaa, että tekniset ratkaisut eivät ohjaa suunnittelua liiaksi.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, mihin erilaiset tekniset ratkaisut pystyvät ja mitä heikkouksia niissä on. Varmuuskopioiden replikointi toiseen paikkaan ei lämmitä paljoa, jos palvelimia ei saada uudessa paikassa ylös tai tietoliikennettä ei saada ohjattua uuteen paikkaan.

Oikein tehdyssä disaster recovery -suunnittelussa toimitaankin aina skenaarioiden perusteella. Yhdessä projektitiimin kanssa pyritään tunnistamaan ne skenaariot, joita vastaan halutaan suojautua.

Lisäksi on hyvä ymmärtää, mikä ero on korkean käytettävyyden järjestelmien välillä ja disaster recovery -järjestelmien välillä. Molemmilla on paikkansa. On tärkeää ymmärtää, mihin kumpikin lähestymistapa auttaa ja mitä vastaan ne eivät auta.

Mitä hyötyä disaster recovery -suunnittelusta on?

Kun disaster recovery -suunnittelua tehdään käyttämieni metodiikoiden avulla, saadaan esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

 • Yhdessä liiketoimintojen kanssa määritellään järjestelmien kriittisyys ja tavoiteajat toipumiselle. Usein IT on hyvä arvailemaan liiketoiminnan tarpeita, mutta on aivan eri asia saada keskustelu aikaan liiketoimintojen kanssa kuin arvailla asiaa omassa porukassa.
 • Tunnistetaan järjestelmien väliset riippuvuudet. Tämä on tärkeää, koska yhden keskeisen järjestelmän putoaminen pois pelistä vaikuttaa helposti muihin järjestelmiin.
 • Tunnistetaan järjestelmien IT-infra-sidokset. Kun infrasidokset ovat selvillä, on mahdollisia ongelmakohtia helppo nähdä. Samoin ongelmatilanteessa tällaiset infra-kartat helpottavat vian selvittämistä.
 • Tunnistetaan realistiset uhkaskenaariot. Uhkaskenaarioiden tunnistaminen auttaa löytämään ne tilanteet, joita vastaan on kustannustehokasta suojautua.
 • Tehdään suunnitelmat eri skenaarioiden varalle. Suunnitelma auttaa ymmärtämään, mitä eri skenaarioita vastaan suojautuminen tai niistä toipuminen vaatii.

Kun ympäristöön liittyvät riskit ja uhkaskenaariot on tunnistettu, johdon on paljon helpompi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä mm. jäännösriskien vakuuttamisesta tai hyväksymisestä.

Lupaus

Minulle 100% tyytyväinen asiakas on erittäin tärkeää. Yritän sen vuoksi varmistua jo ennen töiden aloittamista siitä, että pystyn auttamaan sinua.

Lupaus

Olen hyvin tarkka asiakkaideni tyytyväisyydestä, enkä lähde tekemään projekteja, joista voisi seurata tyytymättömyyttä. Sen vuoksi varmistamme ennen projektia, että onnistumisen todennäköisyys on korkea.

 • Minulla ei ole riippuvuuksia muihin alan toimijoihin. Kun palkkaat minut avuksesi, saat aidosti riippumattoman neuvontanajan.  
 • Minun kanssa töitä tehdessä ei tunneta tyhmiä kysymyksiä. Tehtäväni on auttaa sinua olemaan parempi johtaja. Autan mielelläni sinua ymmärtämään asioita paremmin, vaikka kysymyksesi ei liittyisi suoraan projektiin. Käytä tämä mahdollisuus hyödyksesi.
 • Kanssani asioidessa sinun ei tarvitse olla tekemisissä myyjien tai muiden välikäsien kanssa. Asioit suoraan minun kanssa. Tästä on sinulle paljon hyötyä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin selvitetään, mikä olisi paras lähestyminen tilanteessasi.

Scroll to Top
Vieritä ylös