Palvelut

Liiketoimintalähtöinen IT-strategia

Liiketoimintalähtöisen IT-strategian avulla käännetään liiketoiminnan tavoitteet tietohallinnon tavoitteiksi. IT-strategian avulla saadaan tietohallinto tekemään liiketoiminnan kannalta oikeita asioita. Resurssien suuntaaminen oikeisiin asioihin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

IT-strategia on työkalu, kun kehitetään tietohallinnosta liiketoimintalähtöistä.

Toimittajastrategia

Toimittajastrategian avulla löydät kumppaneille niiden kyvykkyyksille sopivat roolit. Toimittajastrategia auttaa tunnistamaan, mitä kannattaa tehdä itse ja mitkä tehtävät kannattaa ulkoistaa.

Järjestelmien kriittisyysanalyysi

Järjestelmien kriittisyysanalyysin avulla saadaan liiketoiminta määrittelemään tietojärjestelmien kriittisyys ja niille sallitut katkot. Kriittisyystieto on välttämätön suunnitellessa konesaliratkaisuja, pilvipalveluja tai tehtäessä palvelusopimuksia.

Kriittisyysanalyysi sopii työkaluksi, kun mietitään varautumista katkoihin tai ollaan rakentamassa katastrofisuunnitelmaa.

Digistrategian kuntotesti

Digistrategian kuntotestin avulla voidaan tunnistaa strategian onnistumisen edellytykset jo ennen kuin aika, asiakkaat ja kilpailijat testaavat ne. Menestymiseen on olemassa kaava, jonka avulla onnistumisen mahdollisuuksia voidaan parantaa.

Digistrategian kuntotesti sopii organisaatiolle, joka on jo tehnyt digitalisaatiosuunnitelmia ja joka haluaa parantaa onnistumisen todennäköisyyttä.

Strateginen IT-roadmap

Strategisen IT-roadmapin avulla saadan tietohallinnolle toimintasuunnitelma, joka perustuu liiketoiminnan tavoitteisiin. Projektissa kuvataan nykytilan ongelmat ja tavoitetila, tehdään gap-analyysi, jonka jälkeen tunnistetaan vaihtoehtoiset tavat saavuttaa tavoite. Sitten suunnitellaan reitti, jota pitkin tavoitteeseen päästään.

Strateginen roadmap on työkalu digitaalisen alustan rakentamiseksi.

Pilviroadmap

Pilviroadmapin avulla saadaan suunnitelma pilvipalvelujen hyödyntämiseksi. Pilviroadmap kuvaa, miten IT-ympäristö modernisoidaan.

Liiketoimintalähtöinen ICT-riskianalyysi

Riskianalyysin avulla tunnistetaan tietojärjestelmien liiketoiminnalle aiheuttamat riskit ja niiden suuruus euroissa. Riskianalyysi paljastaa järjestelmien heikot kohdat ja kuvaa tulokset kielellä, jota jokainen johtaja ymmärtää. Menetelminä voidaan hyödyntää joko SABSAa tai ISO 27005 -kehyksen malleja.

Riskianalyysi sopii loistavasti pohjaksi cyber-vakuutuksien korvaussummia ja sisältöä arvioitaessa.

Coaching

Haluatko tehdä itse enemmän? Tee strategia, roadmap tai arkkitehtuuriprojekti itse, mutta varmista laatu coachingin avulla. Coaching-sessiot videolla esim. viikon tai kahden välein antavat asiantuntijoille tukea ja siirtävät heille osaamista.