fbpx
Riippumaton IT-arkkitehti
IT-ARKKITEHTI, JOHDON NEUVONANTAJA

NIKLAS WALLENIUS

Olen liiketoimintalähtöisen IT:n rakentamisen ammattilainen. Minulla on yli 20 vuoden kokemus IT:n ja tietoturvan kehittämisestä. Olen erikoistunut strategiseen tietohallinnon kehittämiseen. Digitalisaatiossa onnistuminen vaatii juuri sitä.

Minussa yhdistyy vahva tekninen osaaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen. Tämä yhdistelmä tekee minusta erilaisen. Keskustelen yhtä sujuvasti niin johtoryhmien kuin teknisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Jos haluat kehittää IT:tä liiketoiminnan lähtökohdista, uskon, että voin auttaa sinua.

IT-infran kehityssuunnitelma dokumentoidaan

Osaaminen

 • Syvällinen IT-infran ja pilvipalvelujen tuntemus
 • Vankka kokemus strategia- ja arkkitehtuurityöstä sekä roadmapien rakentamisesta 
 • Erittäin paljon kokemusta tietoturvasta ja riskien arvioimisesta
 • Hankintaosaaminen, toimittajavalinnat, toimittajien ohjaaminen
IT-strategia Niklas Wallenius

Erityistaidot

 • Monimutkaisten asioiden dokumentointi, visualisoinnit ja kiteytykset
 • Laadukkaan dokumentaation tuottaminen nopeasti
 • Kyky keskustella niin johtajien kuin asiantuntijoidenkin kanssa
 • Kyky ymmärtää, mitä ongelmaa asiakas on ratkaisemassa, vaikka asiakas ei sitä osaisikaan itse sanoittaa
Keynote Niklas Wallenius

Kiinnostuksen kohteet

 • Tietohallinnon ja IT-ympäristöjen liiketoimintalähtöinen kehittäminen
 • Strategiatyö ja siihen liittyvät menetelmät
 • Digitalisaatiossa onnistuminen ja muutoksen johtaminen
 • "Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely. Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta."

  AKI SAURIMAA, ORAS GROUP OY

 • "Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista -> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita."

  MATTI RÄSÄNEN, LUJATALO OY

 • "Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut. Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä."

  KARI JÄRVINEN, JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY

SERTIFIOINTEJA

 • Certified Cloud Architect. Arcituran koulutus ja sertifiointi antaa hyvät lähtökohdat mallintaa ja suunnitella pilvipalveluita toimittajariippumattomasti.
 • Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK). Cloud Security Alliancen koulutus ja sertifikaatti käsittelevät pilven tietoturvakysymyksiä toimittajariippumattomasti.
 • SABSA Foundation (SCF) Certificate. SABSA kuvaa tavan, joka kytkee tietoturvan ja riskien hallinnan liiketoimintatavoitteisiin.
 • TOGAF 9 Foundation. TOGAF on yritysarkkitehtuuriviitekehys, jonka tekniikoita hyödyntämällä voi rakentaa kokonaisarkkitehtuuria. 
 • COBIT5 Certified. Cobit tuo liiketoimintalähtöisen hallintokerroksen tietohallinnon johtamiseen.
 • Certified Information System Manager (CISM). CISM on tietoturvajohtamisen sertifikaatti.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP). CISSP on kokonaisvaltaisen tietoturvan osaamista kuvaava sertifikaatti.

MITEN VOIN AUTTAA

Haluaisitko rakentaa IT:n, jota liiketoiminta arvostaa ja jonka muu organisaatio haluaa mukaan kehittämiseen. Minä voin auttaa. 

IT-STRATEGIA JA ARKKITEHTUURITYÖ

Liiketoiminnan tavoitteista lähtevää it-strategia- ja arkkitehtuurikonsultointia

LUE LISÄÄ

PILVIKONSULTOINTI

Apua muutoksen hallintaan ja IT-ympäristöjen modernisoimiseen. Teknologioiden ja muutoksen syvempää ymmärrystä

LUE LISÄÄ

DIGISTRATEGIA

Digitalisaation muutoksen tuomien mahdollisuuksien tunnistamista ja käytännönläheistä strategiatyötä

LUE LISÄÄ

ULKOISTUKSET JA KILPAILUTUS

Asiakkaan tarpeista lähtevää hankintakonsultointia

LUE LISÄÄ

TIETOTURVAKONSULTOINTI

Kokonaisuudet ja liiketoiminnan tarpeet huomioivaa tietoturvakonsultointia

LUE LISÄÄ

DISASTER RECOVERY -SUUNNITTELU

Järjestelmien kriittisyys- ja riippuvuusarviointeja, disaster recovery - ja HA -suunnittelua

LUE LISÄÄ

Työhistoria

Seuraavassa on työhistoriani tiivistetyssä muodossa. Katso lisää linkedinistä. 

https://www.linkedin.com/in/niklaswallenius

Puhuja Niklas

Architect, Senior Advisor

10/2018 -> Wallenius Consulting Oy

Tietohallintojen kehittämistä, strategia- ja arkkitehtuurityötä riippumattomana konsulttina.

Toimittajavalinnoissa ja kilpailutuksissa avustamista.

Business manager

3/2014 - 10/2014 Atea Finland Oy

Olin vastuussa Atean cloud- ja konesaliliiketoiminnan kehittämisestä, kumppaniyhteistyöstä ja palvelukehityksestä.

Tein läheisesti yhteistyötä eri myyntitiimien, konsultoinnin ja ulkoistusyksikön kanssa.

Information Security Consultant

01/2000 - 12/2003 WM-data Oy

Suunnittelin palomuuriympäristöjä, verkon tietoturvaa ja käyttäjäntunnistusratkaisuja. Kovetin palvelinympäristöjä ja auditoin asiakkaiden ympäristöjen tietoturvaa. 

Architect, Senior Advisor

11/2014 - 09/2018 Atea Finland Oy

Keskityin liiketoimintalähtöiseen IT-infran kehittämiseen, IT-strategioiden laatimiseen ja erilaisiin roadmap-projekteihin.

Tuotteistin ja markkinoin palveluita ja vastasin omien palveluideni myynnistä. 

Consultant

01/2004 - 03/2014 Atea Finland Oy

Tein jakson alkuvaiheessa kokonaisvaltaista tietoturvakonsultointia ja myöhemmin IT-infran kehitystä, sekä IT-managerin ja projektipäällikön tehtäviä.

Harjoittelija ja tutkija

09/1997 - 12/1999, Telecom Finland Oy

Erikoistuin tietoturvaan. Tutkin mm. matkaviestinratkaisujen tietoturvaa sekä mobiilimaksamista. Tein lopputyön 1998-1999.

Vieritä ylös