Kokenut IT-asiantuntija
SENIOR ADVISOR, IT-ARCHITECT

NIKLAS WALLENIUS

Olen liiketoimintalähtöisen IT:n rakentamisen ammattilainen. Minulla on 20 vuoden kokemus IT:n ja tietoturvan kehittämisestä. Olen erikoistunut strategiseen tietohallinnon kehittämiseen. Digitalisaatiossa onnistuminen vaatii juuri sitä.

Minussa yhdistyy vahva tekninen osaaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen. Tämä yhdistelmä tekee minusta erilaisen. Keskustelen yhtä sujuvasti niin johtoryhmien kuin teknisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Jos haluat kehittää IT:tä liiketoiminnan lähtökohdista, uskon, että voin auttaa sinua.

IT-strategia Niklas Wallenius

Erityisosaaminen

 • Vahva tekninen osaaminen yhdistettynä kykyyn puhua liiketoiminnan kieltä. 
 • Vahvimmillaan olen silloin, kun on kyse monimutkaisesta kokonaisuudesta, josta useimpien on vaikea saada kiinni.
 • Pystyn tuottamaan nopeasti laadukasta dokumentaatiota.
 • Olen kokenut esiintyjä ja osaan sovittaa esitykseni kullekin kuulijakunnalle sopivaksi.
IT-infran kehityssuunnitelma dokumentoidaan

Tapani tehdä töitä

 • Lähestymiseni asioihin on kokonaisvaltainen, mutta samalla hyvin käytännönläheinen ja maalaisjärkeen perustuva.
 • Mukaudun nopeasti uusiin tilanteisiin ja pystynkin muokkaamaan esimerkiksi palaverin tai työpajan agendaa lennosta, jos tilanne sitä vaatii.
 • Olen luonteeltani tunnollinen ja pyrin aina pitämään sen, mitä lupaan.
Kokonaisarkkitehtuuri

Kiinnostuksen kohteet

 • Tietohallinnon ja IT-ympäristöjen kehittäminen siten, että ne vastaavat liiketoiminnan tarpeita.
 • Uusien teknologioiden, kuten pilvipalveluiden liittäminen perinteiseen konesalikeskeiseen IT-ympäristöön.
 • Strategiatyö ja digitalisaation muutoksen johtaminen
 • Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely. Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta.

  AKI SAURIMAA, ORAS GROUP OY

 • Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista -> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita.

  MATTI RÄSÄNEN, LUJATALO OY

 • Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut. Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä.

  KARI JÄRVINEN, JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY

SERTIFIOINTEJA

 • SABSA Foundation (SCF) Certificate. SABSA kuvaa tavan, joka kytkee tietoturvan ja riskien hallinnan liiketoimintatavoitteisiin.
 • Certified Cloud Architect. Arcituran koulutus ja sertifiointi antaa hyvät lähtökohdat mallintaa ja suunnitella pilvipalveluita toimittajariippumattomasti.
 • TOGAF 9 Foundation. TOGAF on yritysarkkitehtuuriviitekehys, jonka tekniikoita hyödyntämällä voi rakentaa kokonaisarkkitehtuuria. Huom! JHS-179 perustuu TOGAFiin.
 • COBIT5 Certified. Cobit tuo liiketoimintalähtöisen hallintokerroksen tietohallinnon johtamiseen.
 • Certified Information System Manager (CISM). CISM on tietoturvajohtamisen sertifikaatti.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP). CISSP on kokonaisvaltaisen tietoturvan osaamista kuvaava sertifikaatti.

Työhistoria

Seuraavassa on työhistoriani tiivistetyssä muodossa. Katso lisää linkedinistä. 

https://www.linkedin.com/in/niklaswallenius

Puhuja Niklas

Architect, Senior Advisor

11/2014 - 10/2018 Atea Finland Oy

Keskityin liiketoimintalähtöiseen IT-infran kehittämiseen, IT-strategioiden laatimiseen ja erilaisiin roadmap-projekteihin.

Tuotteistin ja markkinoin palveluita ja vastasin omien palveluideni myynnistä. 

Consultant

01/2004 - 03/2014 Atea Finland Oy

Tein jakson alkuvaiheessa kokonaisvaltaista tietoturvakonsultointia ja myöhemmin IT-infran kehitystä, sekä IT-managerin ja projektipäällikön tehtäviä.

Harjoittelija ja tutkija

09/1997 - 12/1999, Telecom Finland Oy

Erikoistuin tietoturvaan. Tutkin mm. matkaviestinratkaisujen tietoturvaa sekä mobiilimaksamista. Tein lopputyön 1998-1999.

Business manager

3/2014 - 10/2014 Atea Finland Oy

Olin vastuussa Atean cloud- ja konesaliliiketoiminnan kehittämisestä, kumppaniyhteistyöstä ja palvelukehityksestä.

Tein läheisesti yhteistyötä eri myyntitiimien, konsultoinnin ja ulkoistusyksikön kanssa.

Information Security Consultant

01/2000 - 12/2003 WM-data Oy

Suunnittelin palomuuriympäristöjä, verkon tietoturvaa ja käyttäjäntunnistusratkaisuja. Kovetin palvelinympäristöjä ja auditoin asiakkaiden ympäristöjen tietoturvaa.