fbpx
Riippumaton IT-arkkitehti
IT-ARKKITEHTI, JOHDON NEUVONANTAJA

NIKLAS WALLENIUS

Olen liiketoimintalähtöisen IT:n rakentamisen ammattilainen. Minulla on yli 20 vuoden kokemus IT:n ja tietoturvan kehittämisestä. Olen erikoistunut strategiseen tietohallinnon kehittämiseen. Digitalisaatiossa onnistuminen vaatii juuri sitä.

Minussa yhdistyy vahva tekninen osaaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen. Tämä yhdistelmä tekee minusta erilaisen. Keskustelen yhtä sujuvasti niin johtoryhmien kuin teknisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Jos haluat kehittää IT:tä liiketoiminnan lähtökohdista, uskon, että voin auttaa sinua.

IT-infran kehityssuunnitelma dokumentoidaan

Osaaminen

 • Hyvä IT-infran, esim. konesalien, pilvipalvelujen ja verkkojen tuntemus
 • Ymmärrän hyvin uusia teknologioita, kuten 5G, konttiteknologia, Kubernetes jne.
 • Erittäin paljon kokemusta tietoturvasta ja riskien arvioimisesta
 • Paljon kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja palvelukehityksestä
 • Paljon kokemusta strategia- ja arkkitehtuurityöstä
IT-strategia Niklas Wallenius

Erityistaidot

 • Osaan dokumentoida ja kuvata monimutkaisia asioita.
 • Tuotan nopeasti laadukasta dokumentaatiota. 
 • Osaan puhua asioista niin asiantuntijoiden kuin johtajien kanssa, tarvittaessa ilman lyhenteitä. 
 • Hahmotan monimutkaisia kokonaisuuksia ja osaan liikkua eri abstraktiotasoilla sujuvasti.
Keynote Niklas Wallenius

Kiinnostuksen kohteet

 • Tietohallinnon ja IT-ympäristöjen liiketoimintalähtöinen kehittäminen
 • Strategiatyö ja siihen liittyvät menetelmät
 • Digitalisaatiossa onnistuminen ja muutoksen johtaminen
 • "Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely. Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta."

  AKI SAURIMAA, ORAS GROUP OY

 • "Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista -> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita."

  MATTI RÄSÄNEN, LUJATALO OY

 • "Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut. Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä."

  KARI JÄRVINEN, JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY

SERTIFIOINTEJA

 • SABSA Foundation (SCF) Certificate. SABSA kuvaa tavan, joka kytkee tietoturvan ja riskien hallinnan liiketoimintatavoitteisiin.
 • Certified Cloud Architect. Arcituran koulutus ja sertifiointi antaa hyvät lähtökohdat mallintaa ja suunnitella pilvipalveluita toimittajariippumattomasti.
 • TOGAF 9 Foundation. TOGAF on yritysarkkitehtuuriviitekehys, jonka tekniikoita hyödyntämällä voi rakentaa kokonaisarkkitehtuuria. Huom! JHS-179 perustuu TOGAFiin.
 • COBIT5 Certified. Cobit tuo liiketoimintalähtöisen hallintokerroksen tietohallinnon johtamiseen.
 • Certified Information System Manager (CISM). CISM on tietoturvajohtamisen sertifikaatti.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP). CISSP on kokonaisvaltaisen tietoturvan osaamista kuvaava sertifikaatti.

MITEN VOIN AUTTAA

Haluaisitko rakentaa IT:n, jota liiketoiminta arvostaa ja jonka muu organisaatio haluaa mukaan kehittämiseen. Minä voin auttaa. 

DIGISTRATEGIA

Tunnistetaan digitalisaation tuoma muutos ja rakennetaan suunnitelma toimintanne digitalisoimiseksi.

LUE LISÄÄ

IT-STRATEGIA

Käännetään liiketoiminnan tavoitteet IT-tavoitteiksi IT-strategian avulla ja lähdetään uudistamaan tietohallintoa.

LUE LISÄÄ

KOKONAISARKKITEHTUURI

Arkkitehtuurityön avulla voitte modernisoida IT-ympäristönne ja rakentaa digitaalisen alustan, jossa yhdistyy Hybrid-IT:n parhaat puolet.

LUE LISÄÄ

TOIMITTAJAVALINNAT JA KILPAILUTUKSET

Etsitään sopivimmat toimittajat ja kilpailutetaan paras mahdollinen sopimus.

LUE LISÄÄ

ICT-RISKIEN ARVIOINTI

Tunnistetaan digitalisaation ja tietotekniikan aiheuttamat riskit ja löydetään parhaat tavat hallita riskejä.

LUE LISÄÄ

DISASTER RECOVERY -SUUNNITTELU

Tunnistetaan yhdessä liiketoiminnan vaatimukset järjestelmille, tärkeimmät uhkaskenaariot ja suunnitellaan niistä toipuminen.

LUE LISÄÄ

Työhistoria

Seuraavassa on työhistoriani tiivistetyssä muodossa. Katso lisää linkedinistä. 

https://www.linkedin.com/in/niklaswallenius

Puhuja Niklas

Architect, Senior Advisor

10/2018 -> Wallenius Consulting Oy

Tietohallintojen kehittämistä, strategia- ja arkkitehtuurityötä riippumattomana konsulttina.

Toimittajavalinnoissa ja kilpailutuksissa avustamista.

Business manager

3/2014 - 10/2014 Atea Finland Oy

Olin vastuussa Atean cloud- ja konesaliliiketoiminnan kehittämisestä, kumppaniyhteistyöstä ja palvelukehityksestä.

Tein läheisesti yhteistyötä eri myyntitiimien, konsultoinnin ja ulkoistusyksikön kanssa.

Information Security Consultant

01/2000 - 12/2003 WM-data Oy

Suunnittelin palomuuriympäristöjä, verkon tietoturvaa ja käyttäjäntunnistusratkaisuja. Kovetin palvelinympäristöjä ja auditoin asiakkaiden ympäristöjen tietoturvaa. 

Architect, Senior Advisor

11/2014 - 09/2018 Atea Finland Oy

Keskityin liiketoimintalähtöiseen IT-infran kehittämiseen, IT-strategioiden laatimiseen ja erilaisiin roadmap-projekteihin.

Tuotteistin ja markkinoin palveluita ja vastasin omien palveluideni myynnistä. 

Consultant

01/2004 - 03/2014 Atea Finland Oy

Tein jakson alkuvaiheessa kokonaisvaltaista tietoturvakonsultointia ja myöhemmin IT-infran kehitystä, sekä IT-managerin ja projektipäällikön tehtäviä.

Harjoittelija ja tutkija

09/1997 - 12/1999, Telecom Finland Oy

Erikoistuin tietoturvaan. Tutkin mm. matkaviestinratkaisujen tietoturvaa sekä mobiilimaksamista. Tein lopputyön 1998-1999.

Vieritä ylös