fbpx

Niklas Wallenius

IT-arkkitehti, johdon neuvonantaja

Olen liiketoimintalähtöisen IT:n rakentamisen ammattilainen. Minulla on yli 20 vuoden kokemus IT-ympäristöjen ja tietoturvan kehittämisestä. Tarjoan riippumatonta ja syvällistä konsultointia IT-arkkitehtuureihin ja -strategioihin  tietoturvaan liittyen.

Minulla on syvällistä osaamista mm. seuraavista osa-alueista:

 • IT-strategiatyö
 • Arkkitehtuurityö ja erityisesti IT-infra
 • Tietoturva
 • Perustietotekniikan ulkoistaminen

Vahvuuksiani:

 • Olen tottunut työskentelemään johtajien kanssa. Käyn keskusteluja johtoryhmien kanssa ja johdan IT-tavoitteita näistä keskusteluista.
 • Tuotan laadukasta dokumentaatiota nopeasti. Teen päätöksen tekemisen tueksi tarvittavaa materiaalia
 • Olen riippumaton. Minulla ei ole sidoksia mihinkään suuntaan. Pystyn siis ajamaan aidosti asiakkaan etuja.

Kokemus:

 • Liiketoimintalähtöinen IT-infran kehittäminen, konesali- ja pilvistrategiat
 • IT-strategioiden laatiminen
 • Roadmap-työ
 • IT-hankinnat, kilpailuttaminen ja toimittajavalinnat
 • IT-toimittajien ohjaaminen asiakkaan puolesta
 • Tietoturva-analyysit
 • Liiketoiminnan jatkuvuus ja disaster recovery

Koulutus:

 • DI, TKK 1999. Tietoliikennetekniikkaa, teollisuustaloutta ja tietoturvaa.
 • Katso sertifiointeja alempaa.
IT-strategia Niklas Wallenius

Erityistaidot

 • Monimutkaisten asioiden dokumentointi, visualisoinnit ja kiteytykset
 • Laadukkaan dokumentaation tuottaminen nopeasti
 • Kyky keskustella niin johtajien kuin asiantuntijoidenkin kanssa
 • Kyky ymmärtää, mitä ongelmaa asiakas on ratkaisemassa, vaikka asiakas ei sitä osaisikaan itse sanoittaa
Keynote Niklas Wallenius

Kiinnostuksen kohteet

 • Tietohallinnon ja IT-ympäristöjen liiketoimintalähtöinen kehittäminen
 • Strategiatyö ja siihen liittyvät menetelmät
 • Digitalisaatiossa onnistuminen ja muutoksen johtaminen
 • "Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely. Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta."

  AKI SAURIMAA, ORAS GROUP OY

 • "Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista -> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita."

  MATTI RÄSÄNEN, LUJATALO OY

 • "Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut. Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä."

  KARI JÄRVINEN, JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY

SERTIFIOINTEJA

 • Certified Cloud Security Professional (CCSP). (ISC)²:n myöntämä laaja-alainen pilvitietoturvan sertifikaatti.
 • Certified Cloud Architect. Arcituran koulutus ja sertifiointi antaa hyvät lähtökohdat mallintaa ja suunnitella pilvipalveluita toimittajariippumattomasti.
 • Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK). Cloud Security Alliancen koulutus ja sertifikaatti käsittelevät pilven tietoturvakysymyksiä toimittajariippumattomasti.
 • SABSA Foundation (SCF) Certificate. SABSA kuvaa tavan, joka kytkee tietoturvan ja riskien hallinnan liiketoimintatavoitteisiin.
 • TOGAF 9 Foundation. TOGAF on yritysarkkitehtuuriviitekehys, jonka tekniikoita hyödyntämällä voi rakentaa kokonaisarkkitehtuuria. 
 • COBIT5 Certified. Cobit tuo liiketoimintalähtöisen hallintokerroksen tietohallinnon johtamiseen.
 • Certified Information System Manager (CISM). CISM on ISACAn myöntämä tietoturvajohtamisen sertifikaatti.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP). CISSP on (ISC)²:n myöntämä kokonaisvaltaisen tietoturvan osaamista kuvaava sertifikaatti.

Työhistoria

Katso työhistoriaani linkedinistä. 

https://www.linkedin.com/in/niklaswallenius

Vieritä ylös