IT Architect, Senior Advisor

Niklas Wallenius

Olen liiketoimintalähtöisen IT:n asiantuntija. Pystyn kääntämään liiketoiminnan tarpeet toimivaksi IT-arkkitehtuuriksi.

 

 

 

Tilaa ilmainen opas IT-strategian laatimiseksi

Kerron oppaassa, miten voit rakentaa käytännöllisen ja toimivan suunnitelman, joka suuntaa tietohallinnon resurssit oikein.

Uusimmat blogikirjoitukseni

kontit

Konttiteknologia – mitä kontit ovat ja mitä hyötyä niistä on?

Oletko törmännyt kontteihin (englanniksi containers) ja miettinyt, mitä ne oikein ovat? Tässä kirjoituksessa kerron, mitä kontit ovat. Saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:  Mitä kontit ovat?  Miten kontit ...
Lue lisää

Näistä syistä kannattaa olla kiinnostunut digitalisaation mestareista

Onko organisaatiossanne käynnissä digitalisaatiohanke? Onko sinulle annettu tehtäväksi tehdä suunnitelma, mitä toimintojen digitalisoimiseksi pitäisi tehdä? Oletteko laatimassa digistrategiaa? Tuntuuko siltä, että olette mahdottoman tehtävän äärellä? ...
Lue lisää
suunnitelma

Näin laadit käytännöllisen roadmapin

Haluaisitko laatia käytännöllisen IT-roadmapin? Hyvä. Tulit oikeaan paikkaan. Kerron tässä kirjoituksessa vastaukset seuraaviin kolmeen kysymykseen: Mihin roadmapia tarvitaan? Millainen on hyvä roadmap? Miten roadmap kannattaa ...
Lue lisää

Mitä asiakkaat sanovat

Matti Räsänen

Tietohallintojohtaja, Lujatalo Oy

Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista. Sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita.

Aki Saurimaa

Oras Group

Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely. Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä. Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta.

Kari Järvinen

Tietohallintopäällikkö, Jyväskylän Energia Oy

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut. Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä.

Palvelut

Liiketoimintalähtöinen IT-strategia

Liiketoimintalähtöisen IT-strategian avulla käännetään liiketoiminnan tavoitteet tietohallinnon tavoitteiksi. IT-strategian avulla saadaan tietohallinto tekemään liiketoiminnan kannalta oikeita asioita. Resurssien suuntaaminen oikeisiin asioihin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

IT-strategia on työkalu, kun kehitetään tietohallinnosta liiketoimintalähtöistä.

Toimittajastrategia

Toimittajastrategian avulla löydät kumppaneille niiden kyvykkyyksille sopivat roolit. Toimittajastrategia auttaa tunnistamaan, mitä kannattaa tehdä itse ja mitkä tehtävät kannattaa ulkoistaa.

Järjestelmien kriittisyysanalyysi

Järjestelmien kriittisyysanalyysin avulla saadaan liiketoiminta määrittelemään tietojärjestelmien kriittisyys ja niille sallitut katkot. Kriittisyystieto on välttämätön suunnitellessa konesaliratkaisuja, pilvipalveluja tai tehtäessä palvelusopimuksia.

Kriittisyysanalyysi sopii työkaluksi, kun mietitään varautumista katkoihin tai ollaan rakentamassa katastrofisuunnitelmaa.

Digistrategian kuntotesti

Digistrategian kuntotestin avulla voidaan tunnistaa strategian onnistumisen edellytykset jo ennen kuin aika, asiakkaat ja kilpailijat testaavat ne. Menestymiseen on olemassa kaava, jonka avulla onnistumisen mahdollisuuksia voidaan parantaa.

Digistrategian kuntotesti sopii organisaatiolle, joka on jo tehnyt digitalisaatiosuunnitelmia ja joka haluaa parantaa onnistumisen todennäköisyyttä.

Strateginen IT-roadmap

Strategisen IT-roadmapin avulla saadan tietohallinnolle toimintasuunnitelma, joka perustuu liiketoiminnan tavoitteisiin. Projektissa kuvataan nykytilan ongelmat ja tavoitetila, tehdään gap-analyysi, jonka jälkeen tunnistetaan vaihtoehtoiset tavat saavuttaa tavoite. Sitten suunnitellaan reitti, jota pitkin tavoitteeseen päästään.

Strateginen roadmap on työkalu digitaalisen alustan rakentamiseksi.

Pilviroadmap

Pilviroadmapin avulla saadaan suunnitelma pilvipalvelujen hyödyntämiseksi. Pilviroadmap kuvaa, miten IT-ympäristö modernisoidaan.

Liiketoimintalähtöinen ICT-riskianalyysi

Riskianalyysin avulla tunnistetaan tietojärjestelmien liiketoiminnalle aiheuttamat riskit ja niiden suuruus euroissa. Riskianalyysi paljastaa järjestelmien heikot kohdat ja kuvaa tulokset kielellä, jota jokainen johtaja ymmärtää.

Riskianalyysi sopii loistavasti pohjaksi cyber-vakuutuksien korvaussummia ja sisältöä arvioitaessa.

Coaching

Haluatko tehdä itse enemmän? Tee strategia, roadmap tai arkkitehtuuriprojekti itse, mutta varmista laatu coachingin avulla. Coaching-sessiot videolla esim. viikon tai kahden välein antavat asiantuntijoille tukea ja siirtävät heille osaamista.