fbpx

Kokonaisarkkitehtuuri

Laadin arkkitehtuurikuvauksia ja mallinnan IT-ympäristöä, autan päätöksenteossa erilaisten arkkitiehtuurivaihtoehtojen vertailuissa, rakennan roadmapeja.

Arkkitehtuurityön ei tarvitse olla vaikeaa ja hidasta

Haluaisitko, että IT-investointeja tehtäessä kaikki ymmärtäisivät kokonaisuuden, jota ollaan kehittämässä:

 • IT-ympäristön nykytila olisi kuvattu selkeästi
 • Tavoitetila olisi johdettu liiketoiminnan tarpeista ja kuvattu
 • Ymmärtäisitte mitä vaihtoehtoja etenemiselle olisi ja mitkä ovat niiden hyvät ja huonot puolet
 • Käytössä olisi selkeä faktoihin perustuva roadmap

Mm. tämä kaikki on mahdollista arkkitehtuurityön avulla.

Kommunikoiminen on hankalaa jos arkkitehtuurityötä ei ole tehty

Moni johtaja joutuu hyväksymään investointiehdotuksia vain koska IT sanoo, että asia pitää toteuttaa. Usein kukaan ei osaa selittää, mitä vaihtoehtoja investoinnille olisi.

 • Asiantuntijoille saattaa tuottaa vaikeuksia  rakentaa kuvauksia nykytilasta
 • Vaihtoehtojen vertailu jää helposti puutteelliseksi, kun kokonaisuus on kaikille epäselvä
 • Ilman hankkeet sitovaa roadmapia, projekteja toteutetaan luottaen siihen, että edes joku ymmärtää kokonaisuuden.

Tilanteen ei tarvitse olla tällainen. Noudattamalla kokonaisarkkitehtuurityön periaatteita tilannetta on helppo parantaa.

Mitä asiakkaat sanovat

”Niklas on erittäin yhteistyökykyinen ja hänen kanssaan työskentely on ollut tuloksellista ja miellyttävää. Osaamista Niklaksella on hyvin laajasti, itse arvostan paljon hänen liiketoimintalähtöistä ajatteluaan.”

Ninny Olin

Talousjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland

”Niklas on laaja-alainen ja kokenut yrityksen IT-arkkitehtuurien ja muutoshankkeiden asiantuntija.”

Panu Mikkonen

CFO, BPW Kraatz Oy

”Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä.”

Aki Saurimaa

IT Manager, Oras Group Oy

Mikä on tapani tehdä arkkitehtuurityötä?

Arkkitehtuurityötä voi tehdä monella tavalla. Jotkut keskittyvät asioiden mallintamiseen mallinnustyökalun avulla. Asioiden mallintamisellakin on paikkansa. Konkreettisissa ongelmissa voidaan kuitenkin edetä myös suoraviivaisemmin.

 • Usein on tarve kuvata projektin kohteen nykytila jollain tasolla. Rakennan yksinkertaisia kuvauksia, joita ymmärretään IT:n ulkopuolellakin
 • Jos mahdollista, osallistan liiketoimintajohtoa sen verran, että saamme asioille perspektiiviä ja suuntaa IT:n ulkopuolelta.
 • Kun tiedetään nykytilaan liittyviä haasteita ja kehitystarpeita, mutta myös liiketoimintojen odotuksia, voidaan listata asioita, joita pitää kehittää
 • Erilaisia vaihtoehtoisia tapoja kehittää asioita on yleensä useita. Tarvittaessa kuvaan halutut vaihtoehdot ja tuotan niistä vertailuja, joiden avulla voidaan yhdessä päättää, mihin suuntaan ympäristöä halutaan kehittää.
 • Kun kehitysprojektit ovat selvillä, laitamme ne järjestykseen rakentamalla niistä roadmapin, jota voi alkaa toteuttamaan.

Seuraava kuva kertoo lähestymisestäni.

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen onnistuu kun käytetään kokenutta konsulttia.

Tämä on tietysti vain esimerkki siitä, miten asioita voi lähestyä. Valitsen  tavan edetä, kun tiedän enemmän tarpeestanne.

Tuotan kuvauksia niin piirtotyökaluilla kuin mallinnusvälineellä. Käytössäni on useita piirtotyökaluja ja mm. Sparx Enteprise Architect -mallinnustyökalu, jonka avulla ympäristöstä voidaan rakentaa tietomalli, joka voidaan julkaista muulle organisaatiolle esimerkiksi selaimella käytettäväksi.

Sopiva kokonaisuus ja oikeat työkalut selviävät, kun keskustelemme tarpeistanne.

Jos tuntuu siltä, että voisin olla sopiva auttamaan teitä, toimi seuraavasti:

Millaisissa tilanteissa voin auttaa?

Olen erikoistunut IT-infran liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Taustani vuoksi minulla on hyvä ymmärrys tietoturvasta ja riskeistä. Liiketoiminnan osallistamisesta kehittämiseen minulla on vain hyviä kokemuksia ja siksi otan sitä mukaan aina kun se sopii tilanteeseen.

Nykyään teen myös sovellustason kuvauksia ja tarvittaessa mallinnuksia. Liiketoiminnan palveluita, prosesseja, tietovirtoja kuvaan tarpeen mukaan.

Tässä hieman esimerkkejä projekteista, jollaisia olen tehnyt:

 • Sovellusten muodostamien kokonaisuuksien ja riippuvaisuuksien kuvaaminen. Usein johto toivoisi yksinkertaisia kuvauksia, joita olisi helppo ymmärtää. Juuri tällaisia olen tehnyt paljon.
 • Olen tehnyt lukuisia IT-infran nykytilan ja tavoitetilan kuvauksia sekä roadmapeja erilaisiin tilanteisiin.
 • Olen tehnyt paljon erilaisia arkkitehtuurien vertailuja ja auttanut asiakkaita valitsemaan heidän tilanteeseen sopivan etenemistavan
 • Olen ollut käynnistämässä ja edistämässä kokonaisarkkitehtuurityötä ja auttamassa asiakkaita valitsemaan kypsyystasoon sopivia työkaluja

Jos haluaisit tietää, voisinko auttaa teidän tilanteessa, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

Toimi seuraavasti:

Täytä yhteydenottolomake

Näin tiedän soittaa sinulle.

Soitamme 15 minuutin puhelun

Saat tietää heti, voinko auttaa.

Saat tarjouksen

Teen tarjouksen juuri oikeanlaisesta projektista. Näin saat työlle hintalapun ja voit päättää asiasta.

Toteutamme projektin yhdessä.

Pääset heti hyödyntämään tuloksia.

100% rahat takaisin -takuu

Jos palkkaat minut avuksesi, sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että menettäisit konsultointiin käyttämäsi rahat.

Jos tilaat työn minulta, et voi epäonnistua, koska sinä et ota riskiä. Minä vastaan siitä, että vain onnistuneesta työstä tulee lasku.

Jos et ole tyytyväinen työhöni, en lähetä laskua työstäni.

Lupaus
Scroll to Top