Lataa ilmaisia

Oppaita

Olen koonnut tälle sivulle ladattavia oppaita, joista uskon olevan sinulle paljon hyötyä. 

 

 

 

 

Opas liiketoimintalähtöisen IT-strategian laatimiseksi

Kerron oppaassa, miten voit laatia käytännönläheisen, mutta liiketoimintaa varmasti tukevan IT-strategian.

Käsittelen oppaassa mm. seuraavia asioita:

 • Miksi toimiva IT-strategia ei ole itsestäänselvyys
 • Mihin IT-strategiaa tarvitaan
 • Miltä IT-strategian tulisi näyttää
 • Haastattelut osana strategiatyötä
 • Työpajat strategiatyössä
 • Arkkitehtuurityö osana strategian toteuttamista

Organisaation digitalisaatio-opas

Olen valmistelemassa organisation digitalisaatio-opasta, jossa kerron, miten organisaation kannattaa lähestyä digitalisaatiota, ja miten välttää tyypillisiä ongelmia. Käsittelen oppaassa mm. seuraavia asioita:

 • Miten laaditaan digitalisaatiostrategia
 • Miten välttää tyypillisiä digitalisaation ongelmia
 • Kerron, miten hankkeessa kannattaa edetä

Ennakkotilaa opas nyt, niin saat tiedon oppaasta heti, kun julkaisen sen.

Ennakkotilaa digitalisaatio-opas

Pilvistrategian laatiminen

Kerron oppaassa, miten perinteinen konesaliympäristö modernisoidaan. Käsittelen mm. seuraavia asioita:

 • Miten pilvipalvelut eroavat perinteisestä konesaliympäristöstä
 • Mitä hyötyä pilvipalveluista on
 • Pilvipalveluiden tietoturvan erityispiirteet
 • Hybridiympäristön rakentaminen
 • Miten sovellusympäristö vaikuttaa etenemiseen
 • Korkean käytettävyyden rakentaminen