fbpx

Verkkosivuston tietosuojakäytäntö

Tämä verkkosivuston tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka Wallenius Consulting Oy rekisterin pitäjänä kerää ja käsittelee verkkosivuiltaan keräämiään tietoja. Rekisterin pitäjänä niklaswallenius.fi sitoutuu noudattamaan henkilötietolakia (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, the General Data Protection Regulation (GDPR).

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

Mitä on henkilötieto?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Mitä tietoja kerätään?

Jos lähetät verkkosivuston kautta lomakkeen, täytät kyselyn, ilmoittautumislomakkeen tai tilauslomakkeen, sinulta saatetaan pyytää myös henkilötietojasi.

Lisäksi kävijöistä kerätään evästeiden avulla anonyymisti verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista. Tietoja käytetään analysointiin, sivuston mukauttamiseksi ja kehittämiseksi sekä verkkomarkkinoinnin kohdentamiseksi.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää evästeiden käytön selaimestasi ja/tai poistaa selaimesi tallentamat evästetiedot selaimen asetuksista. Joidenkin verkkosivustoni palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Jos olet sallinut selaimessasi evästeet, voidaan evästetieto yhdistää verkkosivuillani syöttämiisi henkilötietoihin mukautetun sisällön toimittamiseksi.

Sivustolla on käytössä myös kolmannen osapuolen markkinointi- ja analytiikkajärjestelmiä, kuten ActiveCampaign ja Google Analytics. Näiden järjestelmien evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään sivuston käytettävyyden parantamiseen, markkinointiviestinnän tuottamiseen sekä kävijätiedon analysoimiseen. Sivuston tietojen kerääminen ja käsitteleminen näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kautta on tämän sivuston tietosuojakäytännön mukaista.

Lisäksi sivustolla voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden kolmannen osapuolen evästeitä hyödyntäviä järjestelmiä mainonnan kohdentamiseksi.

Miten tietojasi käytetään?

 • Verkkosivujen käytön seurantaan ja mittaamiseen
 • Sivuston käytettävyyden ja toiminnallisuuksien parantamiseen
 • Sisällön optimointiin
 • Myynninedistämis- ja markkinointiaktiviteettien kohdentamiseen ja tehokkuuden seuraamiseen
 • Palveluiden markkinointiin
 • Asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
 • Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen sekä tapahtumiin ilmoittautuessa tunnistautumiseen

Miten tietojasi käsitellään?

Tietojasi käytetään ainoastaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojen käyttöoikeus on vain sivuston pitäjällä.

Henkilötietojasi ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai organisaatioille.

Osa sivuston toiminnallisuuksista toteutetaan sellaisten järjestelmien avulla, joiden käyttö vaatii tietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle. Tämä on yleinen käytäntö lähes kaikkien pilvipalveluina ostettavien palveluiden osalta. Tietojen luovutuksissa noudatetaan EU:n tietosuojaviranomaisten hyväksymiä menettelyjä. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuojaviranomaisten hyväksymän The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks -järjestelyn ehtoja. Näiden ehtojen tarkoituksena on huolehtia riittävästä tietosuojasta tietojen siirron yhteydessä.

Mikäli viranomainen vaatii luovuttamaan tietoja lain, asetuksen tai toimivaltaisen viranomaisen tai oikeuden päätöksen perusteella, tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille.

Käsittely perustuu yhteen tai useampaan ao. kohtaan:

 1. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
 2. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
 3. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 4. Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 5. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
 6. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Tietoa voidaan säilyttää asiakassuhteen ajan tai kunnes rekisteröity itse pyytää poistoa rekisteristä. Tämänkin jälkeen saatamme käsitellä ja säilyttää tietoa, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän (Wallenius Consulting Oy) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tietojen tarkistaminen ja käytön kieltäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta säilytettäviä tietoja, muuttaa tai korjata tietoja sekä halutessasi pyytää tietojen poistamista. Kielto- ja oikaisuasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen niklas (at) niklaswallenius.fi.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointiin. Muutospyynnöt tai suoramarkkinoinnin eston voit tehdä lähettämällä viestiä osoitteeseen niklas (at) niklaswallenius.fi.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Näillä kolmansien osapuolien sivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, eikä niklaswallenius.fi ole vastuussa näiden linkitettyjen sivujen sisällöstä ja toiminnasta millään tavalla.

Yhteydenotot

Tietosuojaan liittyvissä tiedusteluissa yhteydenotot pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen niklas (at) walleniusconsulting (piste) fi.

 

10.04.2019 – oikeus muutoksiin pidätetään

Scroll to Top
Vieritä ylös