fbpx

Henkilötietolaki (523/99)10§

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Niklas Wallenius

Postiosoite: Wallenius Consulting Oy, Regus Vantaa Kehämylly, Vantaankoskentie 14, 01760 Vantaa

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Niklas Wallenius

Postiosoite: Wallenius Consulting Oy, Regus Vantaa Kehämylly, Vantaankoskentie 14, 01760 Vantaa

Puhelin: 040 532 1222

Sähköposti: niklas (at) walleniusconsulting.fi

 

3. Rekisterin nimi

niklaswallenius.fi-sivuston asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Wallenius Consulting Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimuksien tekeminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, työsähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
  • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
  • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä
  • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään internetin tai sähköpostin kautta
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta niklaswallenius.fi-sivuston ulkopuolelle ilman tietojen antajan lupaa.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina sähköpostitse osoitteeseen niklas (at) walleniusconsulting.fi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen niklas (at) walleniusconsulting.fi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen niklas (at) walleniusconsulting.fi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain rekisteriasioista vastaava henkilö. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla

Scroll to Top