fbpx

IT-strategiatyössä laaditaan liiketoiminnan tarpeisiin perustuva suunnitelma tietohallinnon kyvykkyyksien nostamiseksi

IT-strategiaprojektissa kartoitetaan liiketoiminnan tarpeet ja käännetään ne tarvittaviksi IT-kyvykkyyksiksi. Liiketoiminnan tavoitetilaa verrataan IT-yksikön tämän hetken kyvykkyyksiin. Tämän perusteella laaditaan IT:lle kehityssuunnitelma, jota toteuttamalla IT:stä saadaan enemmän hyötyä liiketoiminnalle.

IT-strategian vaiheet

Eikö tietohallintonne tuota riittävästi lisäarvoa?

Tunnistatko tästä teidän IT-yksikön?

 • Onko tietohallintonne jäänyt peruspalvelujen tuottajaksi, vaikka muitakin tarpeita olisi?
 • Puhuvatko tietohallinto ja liiketoiminta eri kieltä?
 • Onko IT-yksikkönne tai kumppanien osaamisessa puutteita?
 • Tuntuuko siltä, että IT:llä voisi saada paljon enemmän aikaan, muttet saa otetta siitä, mistä kenkä puristaa?

Vaikka yleisesti tietohallinnot ovat kehittyneet huimasti kyvyssä tukea liiketoimintaa, monille tietohallinto-organisaatioille tuottaa vaikeuksia muuttua riittävän nopeasti. Syyt ovat usein moninaisia. Jos vain tietäisi, mitä pitäisi muuttaa, muutos olisi helppoa.

Rakenna aidosti liiketoimintaa tukeva IT

Parhaimmillaan IT-yksikkö kehittyy ja kasvaa organisaation ja toimintaympäristön muuttuessa. Kuvittele, miltä tuntuisi jos

 • Tietohallinto toimisi johtajien sparraajana ja auttaisi näkemään ongelmien sijaan mahdollisuuksia
 • Suuri osa tietohallinnon ajasta voitaisiin käyttää uusien asioiden kehittämiseen ja liiketoiminnan tukemiseen sen sijaan, että aika kuluu vanhojen järjestelmien ylläpitoon
 • IT-ympäristönne olisi moderni ja ketterä mahdollistaen nopeasti toteutettavia muutoksia
 • Asiantuntijat kasvaisivat uusissa rooleissaan ja olisivat tyytyväisiä tehtäviinsä
 • Kumppaniverkostoa hyödynnettäisiin järkevästi niin, että oma osaaminen keskittyisi eniten lisäarvoa tuottaviin asioihin

Tällainen muutos on mahdollinen. Sen voisi jopa sanoa olevan välttämätön, jos yritys haluaa pärjätä toimintaympäristössä, jossa digitaaliset palvelut näyttelevät suurta roolia.

Vaikka omassa organisaatiossa moni tunnistaa epäkohtia ja osaisi sanoa, mitä kannattaisi tehdä, muutoksen aikaansaaminen omin voimin on usein vaikeaa. Onneksi hyviä tuloksia voi saada aikaan, kun muutoksen suunnittelussa käytetään apuna ulkopuolista asiantuntijaa.

Tarvitset avuksesi riippumattoman ja laaja-alaisen johdon neuvonantajan

Uskon, että voisin auttaa organisaatiotanne luomaan yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta. Olen erikoistunut liiketoiminnan lähtökohdista tapahtuvaan IT:n strategiseen kehittämiseen.

Ulkopuolisena asiantuntijana voin toimia neutraalina ja luotettuna osapuolena, joka koostaa eri osapuolien näkemykset siitä, mikä on mahdollista ja järkevää.

Olen tottunut käymään keskusteluja johtajien kanssa heidän liiketoiminta-alueensa tavoitteista ja sparraamaan heitä sekä heidän vastuualueellaan että mahdollisuuksissa hyödyntää IT:tä paremmin.

Hyödynnän projekteissa hyväksi todettua metodiikkaa, jonka avulla tuloksien saamisen todennäköisyys on erittäin korkea.

Riippumaton IT-arkkitehti

Tuntuuko sinusta, että meidän olisi hyvä ainakin jutella?

Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Niklaksella on selvästi kokonaisvaltaista ICT:n ja digitalisaation kehitys- ja liiketoimintanäkemystä sekä sparraava ote työskentelyyn, mutta toisaalta hän on valmis auttamaan meitä myös ”kädet savessa” .

 

Niklaksen työskentelytapa on aktiivista ja aikataulut ovat hyvin hallinnassa.

Anu Ojala

Talous- ja rahoitusjohtaja, Lujatalo Oy

Liiketoimintalähtöisen IT-strategian laatimisesta on hyötyä koko organisaatiolle

Liiketoimintalähtöinen IT-strategia auttaa koko organisaatiota, koska projekti selkeyttää kaikkien tavoitteita. Kun organisaation eri osat saadaan työskentelemään samojen tavoitteiden eteen, todennäköisyys onnistua kasvaa.

 • Saat tarjottua johtajille tilaisuuden pohtia, mikä oikeastaan on strategisesti tärkeää.
 • Autat ihmisiä kasvamaan ja kehittymään suuntaan, josta on hyötyä koko organisaatiolle.
 • Strateginen lähestyminen nostaa omaa arvostustasi muun organisaation silmissä.

Näin projekti toteutetaan

Projektissa autetaan liiketoimintayksiköiden johtajia miettimään, mitä heidän pitäisi saada aikaan. Tämä tahtotila käännetään odotuksiksi IT:tä kohtaan.

IT-yksikön nykytila analysoidaan ja arvioidaan IT:n kyvykkyyksiä. Kun ero tavoitteiden ja nykytilanteen välillä analysoidaan ja kirjoitetaan auki, käy selväksi, mihin jatkossa kannattaa panostaa.

Strategisen tason roadmap toimii toimintasuunnitelmana, jonka ansiosta ponnistelut saadaan suunnattua organisaation tavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan.

IT-strategian vaiheet

Projektissa käydään läpi IT:n nykytila ja verrataan sitä tavoitetilaan, joka syntyy liiketoiminnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Strategia voi ottaa kantaa mm. seuraaviin asioihin:

 • Tärkeimmät kehityskohteet
 • Tietohallinnon osaaminen ja kumppanit
 • Organisoituminen
 • Tekninen arkkitehtuuri
 • Mittarit
 • Roadmap

Projekti sovitetaan aina asiakkaan tarpeisiin.

Todellisuudessa monen yrityksen IT hidastaa digitalisaatiota

Oletko koskaan laskenut, paljonko kehitystä hidastava tai väärään suuntaan vievä tietohallinto maksaa omistajille? Mitä maksaa, kun asioita ei saada aikaan? Mitä maksaa, kun digitalisaatiohankkeet junnaavat paikallaan IT:n takia?

Laatimalla liiketoiminnan tarpeisiin perustuvan IT-strategian varmistat, että yrityksenne tietotekniikka mahdollistaa asioita, ei hidasta.

Varmista IT-investointien oikea suunta

Saat liiketoimintalähtöisen strategian helposti, kun toimit näin:

1. Sovi tapaaminen

2. Saat ehdotuksen etenemisestä

3. Pääset toteuttamaan strategista IT-suunnitelmaa

Lataa ilmainen opas IT-strategian laatimiseksi

Haluaisitko tutustua ajattelumaailmaani ennen kuin otat yhteyttä? Tilaa laatimani opas IT-strategian laatimiseksi.

Tilaa ILMAINEN opas

IT-strategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen opas, jossa kerron, miten voit laatia käytännöllisen ja liiketoimintalähtöisen IT-strategian.

 

 

Opas IT-strategian laatimiseksi

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut.

Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä.

Kari Järvinen

Tietohallintopäällikkö, Jyväskylän Energia Oy

100% rahat takaisin -takuu

Jos palkkaat minut avuksesi, sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että menettäisit konsultointiin käyttämäsi rahat.

Jos tilaat työn minulta, et voi epäonnistua, koska sinä et ota riskiä. Minä vastaan siitä, että vain onnistuneesta työstä tulee lasku.

Jos et ole tyytyväinen työhöni, en lähetä laskua työstäni.

Lupaus

Toimi näin

1. Sovi tapaaminen

2. Saat kirjallisen ehdotuksen etenemisestä

3. Ala sparraamaan liiketoimintaa

Vieritä ylös