fbpx

Kokemuksia Niklas Walleniuksesta

Olen koonnut tälle asiakkaideni kokemuksia siitä, millaista on tehdä töitä kanssani. Jos haluat tietää lisää projekteista ja kuulla enemmän kokemuksia, ole yhteydessä minuun, niin kerron projekteista tarkemmin.

Jos haluat, voimme myös sopia siitä, että voit olla yhteydessä asiakkaisiini ja kuulla ensikäden kokemuksia palveluistani ja niiden laadusta.

Käännyin alun perin Wallenius Consultingin puoleen, kun olin epävarma meidän IT organisaation edustaman IT-strategianäkemyksen sopivuudesta meidän organisaatiolle. Halusin ulkopuolisen näkemyksen suhteutettuna seuramme strategisiin tavoitteisiin. Hyvin lyhyen ajan kuluessa huomasin, että olin löytänyt juuri oikeanlaista tukea arvioimaan sitä, miten SLS:n tulisi lähteä rakentamaan IT- ja järjestelmäpalvelujaan. Kun yhteistyö syventyi ja erilaisia tilanteita tuli vastaan, pystyin luottamaan siihen, että Niklas on tukenamme ja analyyttisesti ja järjestelmällisesti tukee meidän muutosprojekteja, pääasiassa järjestelmien ja IT-tuotannon ulkoistamista.

Olen joka vaiheessa täysin luottanut Niklaksen osaamiseen. Hänen yhteistyötaitonsa ja asiallinen, rauhallinen ja järjestelmällinen tapa valmistella ja esittää asioita on ollut rakaisevassa asemassa, kun muutoksia on suunniteltu, esitelty ja viety läpi.

En tiedä, miten olisimme onnistuneet tietojenhallinnan kehittämisessä ilman Niklaksen apua.  Tavoitteena on ollut siirtyminen ensisijaisesti vakioituihin Saas-palveluihin ja muilta osin ulkoistettuun konesalipalveluun. Niklas on ratkaisevasti auttanut tämän muutoksen läpiviemisessä ja hyväksyttämisessä sekä seuran johtotasolla että IT-organisaation ja muun henkilökunnan piirissä. Tässä on yhdistynyt Niklaksen tekninen kokonaisnäkemys ja organisatorinen pelisilmä siitä, miten projekteja valmistellaan ja viedään läpi.

Parasta yhteistyössä on ollut vuorovaikutuksen avoimuus, luotettavuus ja täsmällisyys kaikessa yhteistyössä.

Dag Wallgren

Toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland

Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Niklaksella on selvästi kokonaisvaltaista ICT:n ja digitalisaation kehitys- ja liiketoimintanäkemystä sekä sparraava ote työskentelyyn, mutta toisaalta hän on valmis auttamaan meitä myös ”kädet savessa” .

Niklaksen työskentelytapa on aktiivista ja aikataulut ovat hyvin hallinnassa.

Anu Ojala

Talous- ja rahoitusjohtaja, Lujatalo Oy

Niklas on laaja-alainen ja kokenut yrityksen IT-arkkitehtuurien ja muutoshankkeiden asiantuntija.

Saamiamme hyötyjä: Työn alla ollut palvelin- ja IT-toimistoympäristön selkeytys ja harmonisointi organisaation kansainvälistymisvaiheen jälkeen. Lisäksi olemme luomassa yhdessä IT-roadmapia.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä on ollut hänen ammattimaisuutensa, positiivinen ote, keskittyminen olennaiseen ja tulokset.

Panu Mikkonen

CFO, BPW Kraatz Oy

”Niklas Wallenius luotsasi meitä Suomen Vuokranantajien digitaalisten palvelujen vision teossa.

Niklaksen asiantuntemus digitaalisten palvelujen kehittämisestä auttoi meitä suuntaamaan keskustelua oikeiden kysymysten pariin.

Hänen analyyttinen ja suora keskustelutyylinsä toi prosessiin paljon lisäarvoa.

Konsulttina Niklas myös tiivisti lopputuloksen muotoon, josta meidän on helppo jatkaa keskustelua päätöksiin asti.”

Sanna Hughes

toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat Ry

Haimme apua IT:n kartoittamiseen, ympäristön ja roolien selkiyttämiseen sekä muutoksen läpivientiin. Niklaksen apu on täysin täyttänyt odotukset. Ilman Niklasta emme olisi päässeet muutosprosessissa nykyiseen pisteeseen.

Niklas on erittäin yhteistyökykyinen ja hänen kanssaan työskentely on ollut tuloksellista ja miellyttävää. Osaamista Niklaksella on hyvin laajasti, itse arvostan paljon hänen liiketoimintalähtöistä ajatteluaan.

Niklaksella on näkemystä sekä strategian että käytännön tasolla, ja hän osaa kommunikoida näkemystään ymmärrettävästi ja selkeästi, usein kiteyttäen kaikkein olennaisimman.

Ninny Olin

talousjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland

Yhteistyö Niklaksen kanssa on helppoa ja joustavaa, hommat tehdään sovitussa aikataulussa.

On ollut tärkeää saada ulkopolisen näkemys tilanteeseen ja sparrausapua. Kokonaisuus on jäsentynyt ja tekemiseen on tullut suunnitelmallisuutta. Niklas osaa huomioida tietoturvan osana kaikkia palveluita.

Niklaksen kanssa työskentelyssä parasta on ollut hyvä ja joustava kommunikaatio, sparraus monissa asioissa, täsmällisyys asioiden teossa ja kokonaisvaltainen arkkitehtuurin kehittäminen.

Tanja Linnonmaa

ICT Manager, eSett Oy

Parasta projektissa oli tulos ja ammattitaitoinen työskentely.

Tuotos oli erinomainen, vaikka lähtökohta ei ollut helpoimmasta päästä.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli joustava ja asiantunteva työtapa. Sparraavat keskustelut nostivat varmasti lopputuloksen tarkkuutta.

Aki Saurimaa

IT Manager, Oras Group Oy

Niklas Wallenius pystyi hyvin nopealla aikataululla ymmärtämään asiakkaan tarvitseman asiantuntija-avun luonteen ja perehtymään tarpeellisiin asiakirjoihin.

Tehtävänä oli järjestelmähankinnassa avustaminen. Asiantuntija-avun myötä saimme tarvittavaa eroa järjestelmähankinnan tarjousten välille, ja siitä oli konkreettinen apu hankintapäätöksen tekemisessä.

Niklas osasi kiinnittää huomiota oleellisiin teknisiin yksityiskohtiin eri järjestelmien ominaisuuksissa.

Tiukka aikataulumme vaati ulkopuoliselta henkilöltä joustavuutta ja nopeaa kykyä omaksua ennestään tuntemattoman organisaation näkökulma. Niklakselta löytyi tätä taitoa.

Kiitokset!

Pälvi Laine

Teatterimuseo

  • Sisältö hyvä, esiintyminen hyvä.
  • Taas hyvä laajennus aihepiireihin, että katseltiin asioita infra arkkitehtuurin näkökulmasta. Niklas myös hyvä esiintyjä, vaikka tässä ajassa päästiinkin vain raapaisemaan ihan pintaa.
  • Käytännönläheinen
  • Luonteva esiintyjä. Aihe sinänsä mielenkiintoinen infrasta ja sen kehittämisestä kokonaisvalaisu tähän päivään. Linkki liiketoiminta-arkkitehtuuriin oli kohtuullisen ohut ja varsinkin esityksen otsikko antaa odottaa erilaista kokonaisesitystä.
  • Niklas veti hyvin ja esitys oli erittäin hyvä

Näin käännät liiketoiminnan tavoitteet tekniseksi arkkitehtuuriksi ja roadmapiksi -seminaariesitys

Tivi Enterprise Architecture 2019

13.11.-14.11.2019

Clarion Hotel Helsinki

Alma Talent Oy

- Sopivaa aktivointia ja tarvittaessa osasi kysyä itsekin jos muut olivat hiljaa.
- Hyvin oli perehtynyt koko aihealueeseen ja edettiin johdonmukaisesti eteempäin
- Erittäin bueno!
- Asiallinen ja sujuva esitys. Hän toi hyvin esiin tärkeät seikat esityksessään.

Seminaarin puheenjohtajuus ja luento

Hyperkonvergenssi - Uusi arkkitehtuuri konesaleissa

11.12.2018 Royal at Crowne Plaza

Alma Talent Oy

- Todella hyvä esiintyjä, hyvin yhdisti aiheet ja keskusteli avoimesti
- Hyvät alustukset, aikataulu piti, toi esille hyviä näkökulmia.
- Yksi vaihtoehto voisi olla, että luennoitsija pääsisi esityksensä loppuun kokonaisuudessaan ennen keskusteluosuutta, jotta nähdään mitä luennoitsija haluaa sanoa eikä "juoni" katkea. Luennoitsija on kuitenkin ilmeiseti laskenut ajankäytön siten, että kaikki tulee sanottua.
- Mielestäni piti hyvin seminaarin käynnissä / etenemässä.
- Knowledgable, good guidance.
- Asiallinen.

Seminaarin puheenjohtajuus

Lean Enterprise Architecture

20.-21.3.2019 Clarion Hotel Helsinki

Alma Talent Oy

Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista -> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita.

Matti Räsänen

Tietohallintojohtaja, Lujatalo Oy

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä olivat hyvät keskustelut.

Hän sai myös johtomme huomion ja sai heidät innostumaan ICT:n merkityksestä.

Kari Järvinen

Tietohallintopäällikkö, Jyväskylän Energia Oy

Mitä mieltä olit asiantuntijan esiintymisestä ja sisällöstä: Niklas Wallenius, Wallenius Consulting (puheenjohtajuus)

  • Erittäin ammattitaitoinen esiintyminen ja tuntui tietävän asiakokonaisuudesta paljon. Esitti itse erittäin hyviä kysymyksiä, joita ei tullut itselle mieleen.
  • Erittäin hyvin vedetty
  • Todella hyvä. Asiantunteva ja erityisen hyvää oli kysymysten esittäminen myös silloin kun yleisöltä ei kysymyksiä tullut

Seminaarin puheenjohtajuus (toteutus striiminä)

Pilvi-integraatiot

19.5.2021 Helsinki

Alma Talent Oy

Scroll to Top
Vieritä ylös