fbpx

Pilviroadmapissa laaditaan suunnitelma, joka laittaa IT-kehitykseenne vauhtia

Tunnista vaihtoehdot - Terävöitä yhteistä näkemystä - Saa suunta jatkokehitykselle

Pitäisikö IT-infraanne uudistaa, mutta et tiedä, miten?

 • Haluaisitko lisätä pilvipalveluiden käyttöä?

  Oletko tunnistanut, että pilvipalveluista olisi varmasti hyötyä, mutta et tiedä, miten teidän pitäisi asiassa edetä?

 • Mietitkö voisiko konesalin viedä pilveen?

  Lähestyykö ulkoistussopimuksen katko tai konesalin laitteiden elinkaaren päätepiste? Mietitkö, olisiko pilvi vaihtoehto perinteiselle konesalille?

 • Oletko kuullut ristiriitaista tietoa pilvipalveluiden hyödyllisyydestä?

  Haluaisitko tietää, miten pilvipalveluita voisi realistisesti hyödyntää teidän ympäristössä?

 • Ettekö ole päässeet yksimielisyyteen siitä, mikä on paras tapa edetä?

  Onko organisaatiossanne monia ristiriitaisia mielipiteitä kehityksen suunnasta?

 • Pitääkö muu organisaatio IT:tä kehityksen jarruna?

  Onko IT-osastonne hidas kehittämään uusia palveluita? Kaipaisiko maineenne parannusta?

 • Huolettavatko pilvipalvelujen riskit?

  Oletko huolissasi pilvipalvelujen tietoturvasta? Haluaisitko ymmärtää riskejä paremmin ennen päätösten tekemistä?

 • Onko teillä tarve riippumattomalle näkemykselle?

  Onko asiantuntijoilla ja IT-toimittajilla oma lehmä ojassa? Etkö tiedä, keneen voi luottaa?

 • Sattuuko päähäsi, kun mietitte vaihtoehtoja?

  Koetko, että tarvitsette apua parhaiden vaihtoehtojen löytämiseen ja näkemyksen kirkastamiseen?

Pilviroadmapissa laaditaan suunnitelma, jonka tuloksena tiedät, mikä on oikea suunta IT-infranne kehitykselle

 • Ymmärrä kunnolla, mitä uudet teknologiat mahdollistavat

 • Peilaa ratkaisuvaihtoehtoja liiketoiminnan tarpeisiin

 • Lopeta ihmisten ajan haaskaaminen turhanpäiväisiin väittelyihin

 • Sulje pois vaihtoehdot, jotka eivät ole teille vielä realistisia

 • Ymmärrä vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet

 • Tunnista riskit, joita eri vaihtoehtoihin sisältyy

 • Laita IT-kehitykseen vauhtia ja saa tuloksia

 • Ala toteuttamaan heti saamaasi roadmapia

Tiedän, miten turhauttavaa on yrittää kiireen keskellä luoda näkemys, mitä pitäisi tehdä. On vaikea tietää, kenen sanaan voi luottaa, koska kaikilla tuntuu olevan omia etuja ajettavanaan.

Tarvitset avuksesi riippumattoman ja laaja-alaisen IT-arkkitehdin, joka auttaa teitä löytämään oikean reitin

 • Laaja-alaista teknologiaosaamista

 • Kommunikoin sujuvasti niin liiketoiminnan kuin IT:n kielellä

 • Kymmenien työpajojen kokemus. Osaan kaivaa organisaatiostasi esille sen osaamisen

 • Vahva tietoturvan ja riskien hallinnan osaaminen

 • Tuotan laadukasta dokumentaatiota, jonka avulla keskustelut muuttuvat toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi

Sertifiointeja:

 • SABSA Foundation (SCF) Certificate
 • Certified Cloud Architect
 • TOGAF 9 Foundation
 • COBIT5 Certified
 • Certified Information System Manager (CISM)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Saisinko auttaa sinua?

Riippumaton IT-arkkitehti

Parasta oli ulkopuolinen näkemys infran kehittämiseen, erityisesti esimerkkejä muiden käyttämistä ratkaisuista.

-> sain erittäin hyvän työkalun asioiden esillenostamiseen meillä johtoryhmätyöskentelyyn.

Parasta Niklaksen kanssa työskentelyssä oli ammattimainen ja osaava ote fasilitoida asiantuntijaporukaa löytämään kehityksen painoalueita.

Matti Räsänen

Tietohallintojohtaja, Lujatalo Oy

Valitse teidän tilanteeseen sopiva vaihtoehto

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Pilviroadmap Light

2.490 €
 • Lyhyt valmistelupalaveri puhelimessa tai videolla
 • Työpajan sisällön kevyt räätälöinti
 • Koko päivän työpaja asiakkaan tiloissa
 • Päivän aikana piirrettyjen kuvien dokumentointi valokuvaamalla
 • Työpajan esitysmateriaalin ja valokuvien toimittaminen (pdf-muodossa)
 • Johdon haastattelujen suunnittelu
 • 4-5 johdon edustajan haastattelua 2 päivän aikana
 • Haastattelujen tärkeimpien asioiden dokumentointi
 • Suunnitelman laatiminen
 • Vaihtoehtojen perustelut
 • Vaihtoehtojen läpikäynti puhelimessa tai videolla
 • Suunnitelman viimeistely
 • Kirjallinen suunnitelma (pdf)

Pilviroadmap Pro

9.860 €
 • Kaikki mitä Pilvityöpaja Plussassa. Lisäksi:
 • Puolen päivän valmistelupalaveri ennen Kehityspajaa.
 • Enintään 4 kpl 1-2 tunnin keskustelua johdon edustajien kanssa.
 • Johdon odotusten kuvaaminen dokumentaatioon
 • Johdon odotusten kääntäminen IT-tavoitteiksi
 • Vaihtoehtojen arvioiminen johdon odotuksia vasten
 • Johdon haastattelujen suunnittelu
 • 4-5 johdon edustajan haastattelua 2 päivän aikana
 • Haastattelujen tärkeimpien asioiden dokumentointi
 • Suunnitelman laatiminen
 • Vaihtoehtojen perustelut
 • Vaihtoehtojen läpikäynti puhelimessa tai videolla

Toimi seuraavasti

Jos tarvitset apua sopivan vaihtoehdon valitsemiseksi, hyödynnä ilmaista konsultaatiota. Ole yhteydessä, niin valitsemme yhdessä Teille sopivan etenemistavan.

1. Varaa työpaja

2. Koe vuoden tehokkain päivä

3. Ala hyödyntämään tuloksia

Työpajan esimerkkisisältö

Työpajapäivän sisältöä voidaan sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen. Sisältö sovitaan valmistelupalaverissa.

 • Johdanto pilviteknologioiden mahdollisuuksiin (luento)
 • Liiketoimintojen odotukset IT:tä kohtaan
 • Nyky-ympäristön läpikäynti
 • Kehitysvaihtoehtojen tunnistaminen ja vertailu
 • Roadmapin laatiminen

Mikä tekee Pilviroadmapista erilaisen

Työpajaan kuuluva luento auttaa osallistujia päivittämään tietojaan

Usein ihmisillä on erilaiset taustatiedot käsiteltävästä asiasta. Tämä vaikeuttaa yhteisen näkemyksen löytämistä, koska osallistujat ymmärtävät asiat hyvin eri tavoin.

Ihmisillä on taipumus urautua näkemyksissään ja katsoa asioita vain omalta kantiltaan. Tämän vuoksi uusien ajatusten saaminen organisaatioon voi olla vaikeaa.

Työpaja aloitetaan tämän vuoksi luennolla, joka auttaa osallistujia pääsemään samalle viivalle. Luento auttaa ymmärtämään asioita samalla tavalla, tunnistamaan mahdollisuuksia ja huomaamaan miten erilaiset näkökulmat täydentävät toisiaan. 

Liiketoiminnan tarpeet luovat pohjan vaihtoehtojen arvioimiselle

Usein asiantuntijat lähtevät ratkaisemaan asiaa jo ennen kuin varsinainen tavoitetilanne on selvillä. Tämä ei johda hyvään lopputulokseen. Pilvityöpajassa lähdetään liikkeelle liiketoiminnan tarpeista ja järjestelmien liiketoimintakriittisyydestä.

Ratkaisuvaihtoehtoja peilataan koko ajan liiketoiminnan tarpeita vasten. Pilvityöpaja Pro -paketissa haastatellaan liiketoimintajohtoa ja haetaan näin ensikäden näkemystä siitä, mitä IT:ltä odotetaan.

Ei tuotteiden ominaisuuksia vaan laaja-alaista tuoteriippumatonta näkemystä

Asiantuntijat ja myyjät tuntevat omat tuotteensa. Siksi he myös puhuvat asioista tuntemiensa tuotteittensa markkinointitermeillä. Tämä vääristää keskustelua, koska muut kuin syväasiantuntijat eivät pysy keskustelussa mukana.

Parempaan lopputulokseen johtaa se, että hahmotetaan kokonaisuuksia, johon tuotteet lopulta istutetaan. Tähän tarvitaan arkkitehtiä, joka pystyy käymään keskustelua asiantuntijoiden kanssa ja haastamaan heitä.

Kun tuotteet ripustetaan kokonaisuuteen, jossa niitä tultaisiin käyttämään, eri ratkaisuiden välille alkaa syntyä eroja, jotka auttavat päätöksenteossa.

Etenemisen suunta selville jo saman päivän aikana

Koetko vaikeaksi tietää mitä tehdä, koska pilvitransformaatioon ja IT-infran kehittämiseen liittyy niin paljon asioita ja mielipiteitä?

Usein asioita monimutkaistaa se, että asioita käydään läpi väärässä järjestyksessä. Talonkin rakentamisessa pitää edetä oikeassa järjestyksessä. Muuten ajaudutaan ongelmiin.

Oikeanlaisella fasilitoinnilla keskustelua voidaan viedä eteenpäin eteenpäin 

Suunnitelma toimii roadmapina, jonka perusteella ohjaatte kehitystä

Työpajapäivän jälkeen laaditaan suunnitelma*, jossa on kuvattu

 • Liiketoiminnan tavoitteet
 • IT:n nykytilanne
 • Tärkeimmät kehityskohteet
 • Realistiset etenemisvaihtoehdot
 • Arkkitehtuuritason kuvat ja selitys
 • Vaihtoehtojen kevyt arviointi (plussat ja miinukset)
 • Suositeltu etenemisvaihtoehto
 • Roadmap

*Erillinen suunnitelma laaditaan Pilviroadmap Plus- ja Pro -versioissa. Pro:ssa suunnitelma on vielä Plus-versiotakin perusteellisempi, koska siinä tavoitteet perustuvat johdon kanssa käytyihin keskusteluihin.

Haluaisitko ennen yhteydenottoa tietää, mitä asioita teidän pitää ottaa huomioon pilvikehityksessä?

Tilaa ILMAINEN opas

pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, miten voit uudistaa IT-ympäristöänne hyödyntämällä pilvipalveluja, ja mitä kaikkea sinun pitää ottaa siinä huomioon.

 

 

Opas pilvistrategian laatimiseksi

100% rahat takaisin -takuu

Tilaaminen on riskitöntä. Uskon tuloksiin niin paljon, että annan työlle 100% tyytyväisyystakuun. Jos et ole tyytyväinen palvelun laatuun, saat rahat takaisin.

Lupaus
Vieritä ylös