fbpx

Näistä syistä kannattaa olla kiinnostunut digitalisaation mestareista

Onko organisaatiossanne käynnissä digitalisaatiohanke?

Onko sinulle annettu tehtäväksi tehdä suunnitelma, mitä toimintojen digitalisoimiseksi pitäisi tehdä?

Oletteko laatimassa digistrategiaa?

Tuntuuko siltä, että olette mahdottoman tehtävän äärellä? En yhtään ihmettele, jos joskus tuntuu siltä.

Mitä kannattaa oppia digitalisaation mestareista

Digitalisaatio on niin monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki liittyy kaikkeen, että pelkän suunnitelman tekeminen on hankalaa.

Jos pelkkä asian ymmärtäminen saatikka suunnittelu on hankalaa, on helppo uskoa, että digitalisaatiossa onnistuminen ei ole helppoa.

Forbes väittää, että vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan 84 prosenttia organisaatioista koki epäonnistuneensa digitalisaatiohankkeissa.

McKinsey puolestaan kirjoittaa, että 70 prosenttia muutoshankkeista epäonnistuu.

Nämä luvut kertovat karua kieltä. Digitalisaatiossa onnistuminen ei ole helppoa.

Ei kuitenkaan kannata vaipua epätoivoon. Digitalisaatiossa menestyminenkin on mahdollista.

Kerron tässä kirjoituksessa, miksi tutkimuksiin digitalisaation menestyjistä kannattaa suhtautua vakavasti.

Kun luet tämän kirjoituksen, tiedät, mistä saat lisää tietoa menestyjistä.

Mitä tutkimukset paljastavat?

Olen lukenut monia digitalisaatioon liittyviä tutkimuksia. Samaan aikaan olen tehnyt töitä yrityksille, joissa on ollut käynnissä erilaisia digitalisaatiohankkeita. Olen näin päässyt vertaamaan havaintojani tutkimusten johtopäätöksiin.

On kiinnostavaa, että omat havaintoni ja tutkimustulokset osuvat yllättävän hyvin yhteen.

Cap Gemini teki yhdessä MIT:n kanssa yhden kiinnostavan tutkimuksen, jossa he pyrkivät löytämään menestymisen kaavan. Heidän tutkimuksen nimi oli: The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry.

Tämän saman tutkimuksen pohjalta on myös kirjoitettu kirja Leading Digital, jossa tutkimuksen havaintoja käsitellään syvällisemmin kuin Cap Geminin artikkelissa. Olen suositellut tätä kirjaa uutiskirjeeni tilaajille. Jos kiinnostut tästä aiheesta, kannattaa lukea koko kirja.

Tutkimuksessa analysoitiin yli neljän sadan yrityksen menestymistä digitalisaatiossa. Tutkimuksen perusteella voitiin tunnistaa tietty ”kaava” eli yhtäläisyyksiä, jotka erottivat menestyjät muista.

Miten menestyjät sitten tunnistettiin? Katsotaan aluksi, miten tutkimukseen osallistuneita yrityksiä arvioitiin.

2 kriteeriä, joiden avulla menestyjät tunnistettiin

Tutkimuksessa arvioitiin yrityksiä kahden eri kriteerin perusteella:

 1. Johtamiskyvykkyydet
 2. Digitaaliset kyvykkyydet

Tutkimukseen osallistuneet yritykset jaettiin neljään ryhmään sen mukaan, miten kypsäksi niiden toiminta arvioitiin näiden kahden arviointikriteerin perusteella. Oheinen kuva esittää yritysten jakautumista eri ryhmiin.

2 kriteeriä, joiden mukaan yrityksiä arvioitiin

4 ryhmää

Yritykset jaettiin tasaisesti näihin neljään ryhmään. Jokaiseen ryhmään tuli 25 prosenttia otoksesta eli noin 100 yritystä. Seuraavaksi käymme läpi nämä eri ryhmät.

 • Aloittelijat (Beginners). Aloittelijoiden digitaaliset kyvykkyydet eivät ole kovin erikoiset. Digitalisaatioprojekteja aloitetaan, mutta organisaatio ei varsinaisesti loista teknisillä kyvykkyyksillään. Myöskään aloittelijoiden johtamiskyvykkyydet jäävät keskiarvon alapuolelle. Tämän vuoksi organisaatiossa ei saada muutosta aikaan.

 

 • Konservatiivit (Conservatives). Konservatiivien digitalisaatiokyvykkyys on samalla tasolla kuin aloittelijoiden. Kuitenkin heidän johtamiskyvykkyydet ovat paremmalla tasolla kuin digitalisaation aloittelijoilla. He pystyvät ajamaan organisaatiossa muutoksia läpi.

 

 • Muodin mukana kulkevat (Fashionistas). Muodin mukana kulkijat ovat aloittelijoita edistyksellisempiä digitalisaation teknologioiden käyttöönotossa. He aloittavat erilaisia projekteja, ja teknologioita kokeillaan ahkerasti. Muodin mukana kulkijoiden johtamiskyvykkyydet eivät kuitenkaan riitä muutosten läpivientiin. Siksi moni kokeilu lopahtaa ilman, että organisaatiossa otetaan hyödyistä opiksi.

 

 • Digitalisaation mestarit (Digital masters). Tämä joukko on tietysti hyvä sekä teknologioissa että johtamisessa. Teknologiaosaamisen avulla he pystyvät ottamaan käyttöön teknologioita ja johtamiskyvykkyyksien ansiosta he pystyvät ajamaan organisaatiossa läpi muutoksia.

 Onko tutkimuksen tuloksilla merkitystä?

Lue seuraava osuus, niin saat tietää, miksi tästä tutkimuksesta kannattaa kiinnostua.

Tilaa ILMAINEN opas

IT-strategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen opas, jossa kerron, miten voit laatia käytännöllisen ja liiketoimintalähtöisen IT-strategian.

 

 

Digitalisaation mestarien taloudelliset tulokset ovat muita parempia

Jotta jaolla aloittelijoihin, konservatiiveihin, muodin mukana kulkijoihin ja digitalisaation mestareihin olisi merkitystä, pitäisi myös yritysten taloudellisten tulosten korreloida jaon kanssa siten, että parhaat yritykset myös menestyisivät parhaiten.

Katsotaan, mitä tulokset osoittavat.

Cap Geminin artikkelissa on julkaistu yhteenvetoa siitä, miten eri ryhmät ovat pärjänneet taloudellisesti.

Liikevaihdon kehitys

Seuraava kuva esittää yritysten liikevaihdon kehitystä. Kuvasta nähdään, että paras liikevaihdon kehitys on ollut digitalisaation mestareilla. Tämä tietysti voi olla sattumaa.

Liikevaihdon kehitys. Lähde: The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. Cap Gemini 2017.

Kannattavuus

Seuraava kuva esittää puolestaan yritysten kannattavuuden kehitystä. Kuvasta voidaan nähdä, että digitalisaation mestarit paransivat ylivoimaisesti kannattavuuttaan. Tässä kuvassa on myös toinen mielenkiintoinen piirre.

Kannattavuus. Lähde: The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. Cap Gemini 2017

Myös konservatiivit paransivat kannattavuuttaan. Samalla aloittelijoiden ja muodin mukana kulkijoiden kannattavuus heikkeni. Voidaanko tästä vetää johtopäätös, jonka mukaan johtamiskyvykkyydet vaikuttavat voimakkaasti yritysten kannattavuuteen?

En muista, että tätä olisi käsitelty tutkimuksessa. Kuitenkin maalaisjärjellä ajateltuna olisi järkevää, että näin olisi. Jos johtamiskyvykkyydet ovat heikot, organisaatioissa aloitetaan asioita, mutta niitä ei saada maaliin. Tämä voi näkyä suurena määränä projekteja, joiden vaativuus aliarvioidaan ja jossain vaiheessa ne kuopataan. Ehkä juuri ennen kuin niistä olisi alettu saamaan hyötyjä.

Markkina-arvo

Osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli julkisesti listattuja, jonka vuoksi niiden markkina-arvoa pystyttiin seuraamaan. Seuraava kuva esittää eri ryhmien markkina-arvon kehitystä.

Markkina-arvo. Lähde: The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. Cap Gemini 2017.

Digitalisaation mestarit loistavat jälleen kerran. Taas johtamiskyvykkyyksillä näyttää olevan yhteys yritysten markkina-arvon kehitykseen.

Johtopäätös

Näyttää vahvasti siltä, että yritysten arvioimisessa digitalisaatio- ja johtamiskyvykkyyksien mukaan on järkeä. Taloudelliset mittarit näyttävät tukevan ajatusta siitä, että yritykselle olisi hyödyllistä olla hyvä sekä johtamisessa että teknologiaan liittyvässä osaamisessa.

Mitä digitalisaation mestareilta voidaan oppia?

Digitalisaation mestareissa oli yrityksiä kaikilta toimialoilta. Tämä kertoo siitä, että digitalisaatiossa onnistuminen ei vaadi sitä, että yrityksen pitäisi olla teknologiayritys. Myös ns. tavalliset yritykset voivat onnistua digitalisaatiossa.

Mestareiden kokemuksista voidaan tunnistaa selkeä kaava.

Seuraava kuva kertoo onnistumisen kaavasta. Olen suomentanut sen vapaasti Cap Geminin artikkelista.

Myyttejä ja tosiasioita digitalisaatiosta.
Myyttejä ja tosiasioita digitalisaatiosta. Cap Gemini 2017. Suomennos Niklas Wallenius.

Mitä tästä voidaan oppia?

 • Digitalisaation avulla voidaan parantaa asiakaskokemuksen lisäksi operatiivista tehokkuutta tai etsiä uusia liiketoimintamalleja.
 • Ei ole sellaista toimialaa, jolla digitalisaatiolla ei saisi hyötyjä.
 • Digitalisaation pitää olla ylimmän johdon asia. Tämän tutkimuksen mukaan digitalisaatiota johdetaan ylhäältä.
 • Projekteissa onnistuminen ratkaisee – ei yksittäisten aktiviteettien tai projektien määrä.
 • Menestymisessä on tärkeää liiketoiminnan ja IT:n välinen toimiva yhteistyö. Tämä on minusta hyvin kiinnostavaa, koska olen jo pitkään puhunut liiketoimintalähtöisen IT:n puolesta.
 • Menestyjistä voidaan tunnistaa kaava, jota kannattaa noudattaa.
 • Digitalisaation suhteen ei kannata liikaa odotella. Toiset vievät jo muutosta läpi.

 

Mitä seuraavaksi?

Tulen menemään tulevissa artikkeleissa syvemmälle yksittäisiin asioihin, joilla on vaikutusta digitalisaatiossa menestymiseen.

Tilaa uutiskirjeeni, jos haluat saada ilmoituksen, kun julkaisen seuraavan kirjoituksen.

Jos haluaisit päästä jo liikkeelle digitalisaatiossa, aloita hankkimalla tietoa liiketoimintalähtöisen IT-strategian luomisesta. Pääset tilaamaan tekemäni liiketoimintalähtöistä IT-strategiaa käsittelevän ilmaisen oppaan täältä.

Tilaa uutiskirjeeni

Saat tiedon uusista artikkeleista suoraan sähköpostiisi.

Annan luvan tallentaa tietoni ja hyväksyn tietosuojakäytännön.

Scroll to Top
Vieritä ylös