fbpx

Miksi IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaa? Mitä CIO voi tehdä?

Tämä artikkeli syntyi, kun olin tekemässä esitystä IT-strategian laatimisesta Atea Focukseen.

Esityksen teema oli Liiketoimintalähtöisen IT-strategian laatiminen voi olla helppoa ja nopeaa.

Valmistautuessani luentoon mietiskelin paljon IT-strategian laatimista ja on pakko sanoa, että kyllä IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaakin. Miksi olen sitä mieltä?

IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaa.
IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaa.

Tässä on esityksen kalvot:

Jos haluat nähdä koko esityksen, voit katsoa videoidun luennon täältä.

Asiat kuulostavat hienommilta, kun niiden sanoo olevan strategisia. Strateginen tosiaan kuulostaa hienolta.

Mutta mitä se tarkoittaa? Wikipedia määrittelee sanan strategia seuraavasti: Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin.

Mitä strategia siis tarkoitta? Suomeksi voisi puhua suunnitelmasta.

Strateginen on siis suunnitelmallista.

Miksi siis liiketoimintalähtöisen IT-strategian eli liiketoimintalähtöisen suunnitelman laatiminen voi olla vaikeaa?

Yritykset eivät ole oikeasti strategisia

Perusongelma on siinä, että IT:n on vaikea toimia suunnitelmallisesti, jos yrityskään ei toimi niin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö yrityksille ole laadittu strategiaa.

Päinvastoin, kyllä yritykset strategioita eli suunnitelmia laativat. Ne eivät vain aina johda mihinkään.

Ongelma on siinä, että yritykset ovat suhteessa parempia laatimaan yritystason strategioita kuin liiketoimintayksikkötason suunnitelmia.

IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaa, jos organisaatio ei toimi suunnitelmallisesti.
IT-strategian laatiminen voi olla vaikeaa, jos organisaatio ei toimi suunnitelmallisesti.

Tämä taas johtuu todennäköisesti siitä, että liiketoimintayksiköiden vetäjät ovat kiinnostuneempia toteuttamaan asioita kuin suunnittelemaan niitä.

Jos liiketoimintayksiköt eivät siis toimi suunnitelmallisesti, kuinka IT voi laatia strategian eli suunnitelman, joka auttaa niitä menestymään?

CIO:n vaikea tehtävä

Jokainen CIO haluaisi varmasti olla strateginen. Strateginen ymmärretään yleensä yrityksen kannalta merkittäväksi. Toisin sanoen CIO haluaa olla kilpailuetua tuottava.

Tämä vaatii paljon enemmän kuin valojen päällä pitäminen tai palvelinten päivittäminen ja koneiden tilaaminen loppukäyttäjille.

dreamstime_l_61007542

On paljon helpompaa olla kustannusten leikkaajakuin visionääri. Kustannusten leikkaaminen on periaatteessa vähän kuin ajaisi autoa peruutuspeilin avulla.

Tulevaisuuteen katsominen ja kilpailuedun kasvattaminen on paljon vaikeampaa. Vielä vaikeampaa se on, jos liiketoimintayksiköillä ei ole selviä kirjallisessa muodossa olevia suunnitelmia.

Jos liiketoimintayksiköt eivät toimi kovin suunnitelmallisesti, voi olla varma, että IT:ltä pyydetään vaikka minkälaisia asioita. Pyyntöihin vastaaminen ja ihmisten pitäminen tyytyväisenä ei varmasti ole helppoa.

Varmasti moni CIO tunnistaa tilanteen. Jos tämän kiireen keskellä onnistuu rakentamaan IT:stä strategista eli kilpailuetua tuovaa, suunnitelmallisesti toimivaa toimintoa, voi olla tyytyväinen itseensä.

 

Harva CIO on strateginen

CIO:n tehtävä ei ole helppo. Eräs tunnettu ortopedi sanoi, että kyse on ammatinvalinnasta, kun sanoi tutkivansa päivittäin ihmisten hikisiä jalkoja. Sama pitää paikkansa CIO:n tehtävästä.

CIO joutuu tasapainoilemaan olemassa olevan IT-ympäristön pyörittämisen ja uuden kehittämisen välillä. Suunnitelmallisuuden puuttuessa uuden kehittäminen jää helposti adhoc-tarpeisiin reagoimiseksi.

Moni kehitysprojekti keskittyy nykyisen IT-infran ja loppukäyttäjäympäristön toimintakyvyn säilyttämiseen.

Yritysten johtoryhmien voi olla vaikea nähdä siinä mitään strategista. Jos CIO tai tietohallintopäällikkö lisäksi puhuu teknisin termein eikä käytä liiketoiminnan ymmärtämää kieltä, voi yhteisen sävelen löytäminen olla vaikeaa.

Käsittelin liiketoiminnan ja IT:n yhteiseloa aiemmassa artikkelissani.  Tämän vuoksi tietohallinto jää helposti muutoksen jalkoihin ja liiketoiminnasta vastaavat etsivät IT-ratkaisuita suoraan niiden toimittajien kanssa.

Tietohallinto otetaan usein mukaan projekteihin vasta kun päätös jonkin uuden järjestelmän hankkimisesta on tehty.

Mitä CIO voi tehdä

Vaikka tilanne olisi edellä kuvatun kaltainen, CIO voi tehdä paljonkin.

Ensimmäinen ja tärkein askel on käydä jatkuvia keskusteluita liiketoimintayksiköiden ja asiakkaiden kanssa.

Tarkoitan asiakkailla yrityksen loppuasiakkaita, en sisäisiä asiakkaita. Sisäisistä asiakkaista puhuminen vie asioita aivan väärään suuntaan. Ajatus siitä, että IT on sisäinen palveluorganisaatio, on vanhanaikainen.

CIO voi päättää, kuinka paljon lisäarvoa IT pyrkii tuomaan yritykselle
CIO voi päättää, kuinka paljon lisäarvoa IT pyrkii tuomaan yritykselle

Ainoastaan ulkoiset asiakkaat tuovat rahaa yritykselle. Kaikki yrityksen ja myös IT:n ponnistelut pitää suunnata siihen, että maksavia asiakkaita voidaan palvella paremmin.

Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetaan joko asiakkaille enemmän lisäarvoa, jolloin palveluista voidaan veloittaa enemmän tai sitä, että palveluita voidaan tuottaa kustannustehokkaammin. Tämä tuo yritykselle lisäarvoa.

Jos IT pystyy osallistumaan näihin talkoisiin, on se aidosti strateginen. Sitä, miten IT-strategian (suunnitelman siitä, miten IT tukee liiketoimintaa ja lisää kilpailuetua) voi laatia, käsittelen tulevissa kirjoituksissa.

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

    Tilaa uutiskirjeeni

    Saat tiedon uusista artikkeleista suoraan sähköpostiisi.

    Annan luvan tallentaa tietoni ja hyväksyn tietosuojakäytännön.

    Scroll to Top
    Vieritä ylös