fbpx

Pilvipalvelut – 7 syytä miksi pilvestä on hyötyä liiketoiminnalle vuonna 2020

Mietitkö, mitä hyötyä pilvipalveluista oikein on liiketoiminnalle?

Olen varma, että jos mietit, miksi hyvin toimivaa IT-infraa pitäisi siirtää pilveen, olet löytänyt kirjoituksen, joka kannattaa lukea.

Kerron tässä kirjoituksessa, mitä hyötyä pilvestä on liiketoiminnalle.

Kerron myös, miksi pilvipalvelut tuovat hyvin monessa tilanteessa merkittäviä eroja perinteiseen IT-infraan verrattuna.

Pilvipalveluista on hyötyä liiketoiminnalle.

Onko sinulle esitetty kysymys: "Miksi meidän oikein pitäisi siirtää palvelujamme pilveen?" Onko kysymykseen vaikea vastata? En yhtään ihmettele, koska jos pilveä ajattelee perinteisen IT:n lähtökohdista, eivät hyödyt näytä kovin suurilta.

Jos asiaa katsoo laajemmasta perspektiivistä, pilvipalvelujen hyödyt ovat hyvin suuria.

Tarkoitan tässä kirjoituksessa pilvellä julkisia pilvipalveluita, joita suuret toimijat, kuten Amazon, Microsoft ja Google, tarjoavat pitkälle automatisoiduista konesaleistansa.

1. Ota palveluja käyttöön nopeasti

Yksi keskeinen pilvipalvelujen hyöty on palvelujen nopea käyttöönotto. Uusien palvelujen kehityksen nopeus on yksi määrävistä tekijöistä, kun veikataan tulevaisuuden menestyjiä.

Pilvipalveluihin on rakennettu itsepalveluportaali, josta palveluja voi tilata. Tilauksen tapahduttua saadaan palvelut automaattisesti käyttöön heti ilman päivien tai viikkojen odottelua.

amazon-web-services-global-infrastructure-resized-600

Nopeudella on suuri merkitys yrityksen kyvylle pärjätä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Moni menestyvä yritys pystyy kehittämään palveluja nopeammin kuin kilpailijansa.

Pilvipalveluissa yrityksiä pitäisi viehättää juuri palvelukehityksen nopeus. Oheinen kuva on yksi esimerkki Amazon AWS:n palvelukatalogista.

Sen sijaan, että yrityksen pitää rakentaa jokainen palvelu alusta asti, se saa uusia palveluja käyttöönsä napin painalluksella. Napin painalluksesta käynnistyy automaattinen käyttöönottoprosessi, jossa palvelu provisioidaan asiakkaalle heti - ei huomenna tai viikon tai ehkä kuukauden päästä.

Tämä palvelujen automaattisen käyttöönoton nopeus tuo valtavia etuja, kun verrataan perinteistä konesalia ja modernia pilvikonesalia.

 

2. Maksa vain käytöstä

Toisin kuin omassa konesalissa, pilvipalveluja käytettäessä asiakkaan ei yleensä tarvitse sitoutua resursseihin vuosiksi.

Kun omaa konesalia mitoitetaan, pitää mitoitus tehdä huippukuormien mukaan.

Pilvipalvelut mahdollistavat palvelujen mitoituksen normaalikuorman mukaan.

Pilvipalvelu kustannukset

Jos joskus tarvitaan lisäkapasiteettia, sitä voidaan hankkia tarpeen ajaksi. Kun tarvetta ei enää ole, voidaan kapasiteetti vapauttaa.

Jokainen CFO on varmasti kiinnostunut pilvipalvelujen kustannusrakenteesta. Kulujen siirto Capexista Opexiin on tyypillisesti hyvä ratkaisu hyvin monille yrityksille.

Vaikka palvelu olisi hieman kalliimpi käytön mukaan veloitettuna, se voi olla paljon järkevämpää kuin kiinteiden kulujen kasvattaminen mahdollisten säästöjen jahtaamiseksi.

Koska pilvipalvelujen todellinen kulu on tehty näkyväksi, se voi tuntua joistakin kalliilta. Usein kun verrataan pilvipalvelunen ja omasta konesalista tuotetun palvelun hintaa, ei muisteta verrata kaikkia kuluja, joita omasta konesalista tuotettuun palveluun liittyy.

Pelkästään teknologian elinkaaripäivityksistä huolehtiminen ja niihin liittyvät hankintaprosessit ovat monessa yrityksessä todella raskaita (julkisten organisaatioiden hankintaprosesseista puhumattakaan).

3. Hyödynnä korkean jalostusarvon palveluja

Kun perinteinen konesali-infra vaatii kaikkien konesalissa olevien järjestelmien ylläpitoa, pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden ostaa vain
lopputuotetta, esimerkiksi tietokantaa palveluna.

Tällöin asiakkaan ei tarvitse huolehtia konepellin alla tapahtuvasta ylläpidosta, koska palvelujen toimittaja huolehtii siitä asiakkaan puolesta.

Asiakas voi keskittyä juuri niiden palvelujen käyttöön, jotka tuottavat enemmän lisäarvoa.

Ei ole ihme, miksi SaaS-palveluista on tullut niin suosittuja. Ketäpä ei kiinnosta ostaa vain lopputuotetta sen sijaan, että pitää rakentaa kaikki itse pitkästä tavarasta lähtien.

Tämä liittyy läheisesti käyttöönoton nopeuteen. Sen sijaan, että käytetään aikaa matalan jalostusarvon infran pystyttämiseen ja ylläpitoon, hankitaan sovellus palveluna.

Julkinen pilvi tarjoaa sovellusten lisäksi mahdollisuuden ostaa myös esimerkiksi tietokantaa, tallennustilaa tai sovelluskehitysympäristöä palveluna.

On periaatteessa ihan oma ammattinsa pysyä ajantasalla sen suhteen, mitä uusia palveluja isot pilvitoimijat, kuten AWS, Azure tai Google julkaisevat.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

4. Älä nysvää - pystytä infraa koodilla

Koska pilvipalvelut perustuvat pitkälti automaatioon, voidaan myös infraa pystyttää koodin avulla. Monimutkainenkin ympäristö voidaan kuvata koodilla, joka voidaan tarvittaessa ajaa uudelleen.

Tästä on paljon hyötyä, koska ympäristön rakentaminen uudelleen ei vaadi enää virhealtista käsityötä.

Iac

Jos ympäristöön tulee ongelma, se voidaan pystyttää kokonaan uudelleen yhdellä napin painalluksella.

Infran rakentaminen koodilla muuttaa tapaa rakentaa ja ylläpitää IT-infraa. Sen sijaan että ympäristöjä rakennetaan kliksuttelemalla käyttöliittymiä, kokonaisia ympäristöjä voidaan nostaa pystyyn ajamalla ympäristön kuvaustiedosto, esim. JSON-tiedosto.

Tämä nopeuttaa ja automatisoi infran pystyttämistä, mutta se myös muuttaa täysin IT-infran ylläpidon, koska vikaantunutta ympäristöä ei tarvitse korjata, vaan se asennetaan kokonaan uudelleen.

5. Nopeuta sovellusten kehitystä hyödyntämällä DevOpsia

Yksi merkittävimpiä hyötyjä, jota pilvi tuo, liittyy sovelluskehityksen muuttuviin prosesseihin. Perinteisesti sovelluskehitys on kehittänyt sovelluksesta version, jonka ajatellaan olevan julkaisukelpoinen.

Sovelluspaketti on annettu tuotantoympäristöä pyörittävälle tiimille, joka on asentanut paketin ensin testiin ja myöhemmin tuotantoon. DevOps muuttaa tämän.

DevOps

Kun sovellusten kehittäjät (Development eli Dev) ja infran operointi (Operations eli Ops) on saatu tekemään saumattomampaa yhteistyötä, on alettu puhumaan DevOps-tiimeistä, joissa on molempien osa-alueiden edustajia.

Pilvi on mahdollistanut koodilla pystytettävän infran ja antanut eri tiimeille mahdollisuuden julkaista sovelluksien uusia versioita lähes automaattisesti. Tämä mahdollistaa sovelluksien uusien versioiden ja sitä kautta korjausten sekä ominaisuuksien julkaisemisen aiempaa nopeammin.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

6. Helpota uusien teknologioiden käyttöönottoa

Moni uusi teknologia on saanut alkunsa julkipilvestä. Vaikka monia teknologioita voi rakentaa myös omaan konesaliin, on rakentaminen paljon hitaampaa kuin julkiseen pilveen, josta voi ostaa pitkälle tuotteistettua palvelua, joka mahdollistaa uuden teknologian nopean käyttöönoton.

Seuraavassa on vain joitakin esimerkkejä teknologioista, jotka muuttavat tapaa rakentaa sovelluksia ja IT-infraa.

Usean eri teknologian ja palvelumallin yhdistäminen muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka voi luoda kilpailuetua.

Mikropalvelut

Mikropalvelut mahdollistavat sovelluksen pilkkomisen helpommin ylläpidettäviin kokonaisuuksiin. Mikropalveluista koostuvan sovelluksen kehittäminen, käyttöönotto ja skaalaaminen on tehokkaampaa kuin perinteisen sovelluksen.

Lue lisää mikropalveluista kirjoituksestani Mitä mikropalvelut ovat?

 

Konttiteknologia

Kontit tehostavat palvelinten käyttöä verrattuna virtuaalipalvelimiin. Ne myös standardoivat sovelluksen ajoympäristön ja muodostavat helpon tavan siirrellä sovelluksia ympäristöstä toiseen.

Tämä helpottaa sovelluskehitystä ja mahdollistaa aivan uusia toimintamalleja sovellusten käyttöönottoon ja testaukseen.

Lue lisää konttiteknologiasta kirjoituksestani Konttiteknologia – mitä kontit ovat ja mitä hyötyä niistä on?

 

Docker

Docker on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä tuotteista, joilla kontteja käytännössä muodostetaan. Docker-kontit muuttavat tapaa, jolla IT-infraa ylläpidetään, koska kontin rakenne on täysin erilainen kuin virtuaalipalvelimen rakenne.

Lue lisää Dockerista kirjoituksestani Mikä on Docker ja mitä hyötyä siitä on?

 

Kubernetes

Kubernetes mullistaa konesalin resurssien hallinnan. Se automatisoi kuormien sijoittelun palvelimille, optimoi datakeskuksen käyttöä ja mahdollistaa joustavan tavan skaalata sovelluksia niiden kapasiteettitarpeen kasvaessa.

Kubernetesin takia perinteisiä palvelinylläpitäjiä tarvitaan murto-osa aiempaan verrattuna.

Lue lisää Kuberneteksesta kirjoituksestani Mikä on Kubernetes ja mitä hyötyä siitä on?

Serverless Architecture

Ilman omia palvelimia ajettavat funktiot tuovat aivan uuden tavan kuluttaa laskentaresursseja.

Palvelinresursseista maksetaan ainoastaan silloin, kun oma palvelu tarvitsee laskentakapasiteettia. Tämä helpottaa infran ylläpitoa ja muuttaa sen kustannusrakennetta.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

Data Lake

Kun dataa kertyy valtavia määriä, pitää miettiä, mihin se tallennetaan. Kun gurut hokevat, että data on uusi öljy, organisaatiot rakentavat mahdollisimman joustavia tietovarastoja, joihin raakadataa voi koota, ja josta sitä voi ottaa edelleen jalostettavaksi.

Pilvi on joustava paikka kerätä dataa, koska pilvessä on lähes rajattomasti halpaa tallennustilaa.

Analytiikka

Kun dataa on aiempaa enemmän, voidaan sitä analysoimalla ymmärtää prosesseja aiempaa paremmin ja tehdä aiempaa parempia päätöksiä.

Tämän vuoksi analytiikka ja tiedon esittäminen eri muodoissa kiinnostaa suurinta osaa organisaatioita. Pilvipalveluissa on saatavilla monia analytiikkaratkaisuita.

Koneoppiminen ja tekoäly

Koneet ovat paljon ihmistä parempia analysoimaan suuria datamassoja ja näkemään monimutkaisten asioiden välillä vallitsevia korrelaatioita.

Koneille voidaan opettaa aiempaa monimutkaisempia tehtäviä, kun käytössä oleva opetusdata ja laskentateho kasvavat.

Pilvestä saa opetukseen tarvittavaa laskentatehoa ja datasettejä, joilla omia algoritmeja voi opettaa. Pilvestä saa kuitenkin myös jo valmiita palveluita, jotka hyödyntävät tekoälyä.

 

7. Mikroyritys voi rakentaa suuryrityksen IT-infran

Ehkä merkittävin pilvipalvelujen tuoma etu on kuitenkin niiden saatavuus. Kaikkia edellä mainittuja teknologioita voi ostaa palveluna julkisesta pilvestä.

Kuka tahansa voi ottaa käyttöön palveluja, jotka olivat aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla. Tällä voi olla suuri vaikutus yritysten välisiin kilpailutilanteisiin.

Kilpailuetu, jonka pilvipalvelut voivat tuoda, on suurempi pienille yrityksille kuin suurille, koska pienillä yrityksillä ei ole vanhan IT-ympäristön ja ajastaan jälkeen jääneen IT-organisaation tuomaa painolastia.

Yhteenveto

Pilvipalveluista on selvästi paljon hyötyä, jos yritys haluaa rakentaa aidosti liiketoimintahyötyjä tuovan IT-ympäristön.

Vaikka kaikilla on samat mahdollisuudet ottaa käyttöön uusia teknologioita ja palveluja, jokaisella yrityksellä on oma, ainutlaatuinen tuotteiden ja teknologioiden muodostama kokonaisuus, jolla niiden tulee tulla toimeen.

Tämä ainutlaatuinen teknologioiden ja palveluiden muodostama kokonaisuus on jokaisella yrityksellä erilainen.

Usean eri teknologian ja palvelumallin yhdistäminen muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka voi luoda kilpailuetua.

Tekemällä oikeita valintoja kilpailuasetelmaa on mahdollisuus parantaa.

Tilaa uutiskirjeeni

Saat tiedon uusista artikkeleista suoraan sähköpostiisi.

Annan luvan tallentaa tietoni ja hyväksyn tietosuojakäytännön.

Scroll to Top
Vieritä ylös