fbpx

Näin laadit digistrategian

Yhä useammassa organisaatiossa mietitään, miten digitalisaatioon pitäisi reagoida. Tuntuu siltä, että kaikki laativat digistrategioita. Kuitenkin jokainen, joka on yrittänyt laatia strategiaa, tietää, että se tuntuu aina vaikealta. Ehkä mietit:

Mikä digistrategia oikein on?

Mitä elementtejä strategiassa pitäisi olla?

Miltä digistrategian pitäisi näyttää?

Digitalisaatio toimenpidesuunnitelma

Tarvitseeko digistrategian tekemisen olla vaikeaa? Uskon, että strategian laatimisen ei tarvitse olla vaikeaa eikä hidasta.

Strategiatyö voi olla kohtuullisen suoraviivaista, kun noudatat tässä artikkelissa kerrottuja ohjeita.

Kerron tässä artikkelissa, miten organisaatiot voivat rakentaa käytännöllisen digistrategian eli strategian, jolla uusia teknologioita voidaan käyttää kilpailuedun saamiseen.

Mikä on digistrategia?

Digitalisaatiostrategia eli tuttavallisemmin digistrategia on liiketoimintastrategia, joka ottaa huomioon olemassa olevat teknologiset mahdollisuudet ja pyrkii hyödyntämään niitä.

Strategia on siis ylätason suunnitelma, jolla haluttuihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Digistrategia käsittelee asioita korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi ICT-strategia, joka on tulkinta organisaation ja sen osien tavoitteista ICT:n kannalta katsottuna.

Oheinen kuva esittää digitalisaation kannalta merkittäviä teknologioita. Sosiaalinen media, mobiili, analytiikka, pilvi, internet of things, robotiikka, tekoäly ja biometriikka ovat esimerkkejä teknologioista, jotka mullistavat meidän elämää ja yritysten liiketoimintoja yhä kiihtyvällä tahdilla.

Uusia teknologioita
Teknologioita, jotka ovat merkittäviä digitalisaation kannalta.

Mistä teknologioissa on kysymys?

Digitalisaatiossa yksittäiset teknologiat eivät ole välttämättä kovin iso juttu. Kuitenkin usean eri teknologian hyödyntäminen yhden ja saman tavoitteen saavuttamiseksi voi olla hyvinkin merkittävää.

Koska mahdollisuuksia on valtavasti ja organisaatioiden tilanteet ja kyvykkyydet hyödyntää teknologiaa ja muokata toimintaansa ovat erilaiset, voi onnistunut teknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa merkittävän edun suhteessa kilpailijoihin.

Kun samaan jokainen teknologia kehittyy jatkuvasti, muodostuu teknologiakokonaisuuksista niin monta erilaista kokonaisuutta, että niistä seuraa joko kilpailuetua - tai haittaa suhteessa kilpailijoihin.

Digistrategia vaatii mission ja vision kirkastamista

Strategiatyö vaatii mission ja vision kirkastamista. Missio ja visio tuntuvat varmasti suurimmasta osasta ihmisistä hölynpölyltä, mutta digitalisaatio pakottaa miettimään organisaation olemassa olon syytä eli missiota sekä tavoitetilaa eli visiota.

Koska strategia on käytännössä suunnitelma, jolla on tarkoitus päästä kohti tavoitetta eli visiota, joka puolestaan on linjassa yrityksen tarkoituksen eli mission kanssa.

Miksi tavoite on niin tärkeä?

Tavoite ja suunta ovat tärkeitä, koska erilaisia uusia teknologioita ja niihin perustuvia tuotteita on niin paljon, että organisaatio hassaa helposti resurssinsa turhaan, jos ihmiset alkavat kokeilemaan erilaisia digitalisaatioon liittyviä tuotteita ilman selkeää käsitystä, vievätkö ne kohti tavoitetta vai eivät.

Tarvitaan valintoja

Kun visiota ja missiota määritetään, määritetään strategian suunta. Pyritäänkö digitalisaatiolla ylivertaiseen asiakaskokemukseen vai uusiin digitalisaatioon nojaaviin tuotteisiin?

Periaatteessa voisi ajatella, että yksi strategiatyyppi on operatiivinen tehokkuus, mutta operatiivinen tehokkuus ja tehokkuuden kehittäminen ovat ennemminkin vaatimus onnistuneen strategian toteuttamiselle. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen on varmasti jokaisen organisaation tavoitteena.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

Miksi valinnoilla on merkitystä?

Jokainen organisaatio näkee epäilemättä valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää uutta teknologiaa toiminnassaan.

Jos selkeitä valintoja ei tehdä, seuraa laajoista tavoitteista liian monia kehitysprojekteja, jotka tulevat kalliiksi ja vaikeuttavat resurssien oikeaa suuntaamista.

Ylivertainen asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen parantaminen tähtää markkinaosuuden kasvattamiseen, lisämyyntiin ja asiakasuskollisuuden parantamiseen.

Organisaatio voi pyrkiä useiden asiakaspalvelukanavien rinnakkaiseen hyödyntämiseen asiakaspalvelussa, asiakaskokemuksen parantamiseen, asiakkaan palvelemiseen uusilla tavoilla sekä asiakkaaseen liittyvän datan tehokkaaseen hyödyntämiseen asiakkaan eduksi.

Asiakkaiden palveleminen sosiaalisessa mediassa, asiakasportaalin ja mobiilisovellusten kautta sekä asiakkaan ostohistorian hyödyntäminen asiakaspalvelussa ovat esimerkkejä asiakkaan kokemuksen ympärille rakennettavasta strategiasta.

Tässä yksi esimerkki...

Kokeilin itse tätä kirjoittaessani ostaa reseptilääkkeitä verkosta.

Toinen verkkoapteekki tarjosi tämän mahdollisuuden, mutta apteekki halusi sopia puhelinajan, jolloin farmaseutti soittaa minulle. En innostunut siitä, että en saakaan asiaani hoidettua heti. Kokeilin toisen verkkoapteekin palvelua, ja siellä farmaseutti palveli chatin kautta.

Sain asiani hoidettua kerralla ja ostin haluamani tuotteet, mutta myös farmaseutin suosittelemat tuotteet, joita en ollut ajatellut ostavani. Huomaamatta ostokseni arvo nousi puolella, ja apteekin kate varmasti enemmänkin, mutta minä olin asiakkaana tyytyväinen, koska farmaseutti osasi suositella oikeita lisäravinteita, jotka koin hyödylliseksi.

Farmaseutti huolehti myös siitä, että tilaan uutiskirjeen. Sama apteekki tarjosi myös kanta-asiakaskortin mobiilisovelluksena.

Digitalisuuteen oli selvästi panostettu ja strategian linjaksi oli selvästi ylivertainen asiakaskokemus.

Strategiana digitaalisaatioon nojaavat tuotteet

Jos yritys valitsee strategiakseen digitaalisaatioon nojaavat tuotteet, pyrkii se kehittämään tuotteita, joita voi tuottaa, toimittaa ja kuluttaa digitaalisesti.

Mobiilipelit, elektroniset kirjat, suoratoistopalvelut ja erilaiset analyysipalvelut ovat esimerkkejä tästä strategiasta.

Käytännössä jommankumman strategiasuunnan, ylivertaisen asiakaskokemuksen tai digitalisaatioon nojaavien tuotteiden, tulisi olla määräävä tekijä strategiassa.

Esimerkiksi Apple pyrkii varmasti erinomaiseen asiakaspalveluun, mutta sen menestyksen salaisuus on ylivertaiset digitalisaatioon nojaavat tuotteet ja digitalisaatioon nojaava ekosysteemi, jonka kehitys on Applelle kaikkein tärkeintä.

Onko yksi strategia riittävästi vai tarvitaanko useita strategioita?

Vastaus on periaatteessa yksinkertainen: tarvitaan monta samaan suuntaan ohjaavaa strategiaa.

On tosin tärkeää ymmärtää, että tarkoitan tässä strategialla suunnitelmaa.

Kuten jo aiemmin totesin, digitalisaation voima tulee useiden eri teknologioiden hyödyntämisestä ja organisaation eri toimintojen saumattomasta yhteistyöstä.

Digitalisaatio vaatii useita strategioita
Digitalisaatiostrategiaa tukemaan tarvitaan useita eri osa-alueita ohjaavia suunnitelmia.

Tämän vuoksi yksi onnistumisen edellytys on saada eri organisaation osat tekemään yhteistyötä keskenään. Tämä on mahdollista vain, jos eri organisaation osat tekevät omat strategiansa (tai suunnitelmansa), jotka ovat linjassa ylätason liiketoimintastrategian kanssa.

Ylläolevassa kuvassa on avattu eri näkökulmia digitalisaatioon.

Digitalisaatiostrategiaa tukemaan tarvitaan useita eri osa-alueita ohjaavia strategioita eli suunnitelmia.

Digitaalinen asiakaspalvelu kuvaa, miten asiakaspalvelu tullaan muuttamaan, digitaaliset tuotteet ja palvelut kuvaavat sitä, millaisia tuotteita ja palveluita halutaan saada aikaiseksi.

Digitaalinen markkinointi puolestaan kuvaa markkinoinnin digitalisaation suunnitelman. Digitaalinen tuotanto kuvaa sitä, miten palveluiden ja tuotteiden tuottaminen voidaan digitalisoida.

Digitaalinen työpaikka kuvaa työvälineiden ja työn tekemisen muutosta. Koska organisaatio tulee olemaan yhä riippuvaisempi tietotekniikasta, tulee toimintojen ja kokonaisuuden suojaamiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden olla sille kuuluvalla tasolla.

Olen tämän vuoksi nostanut tietoturvan strategiselle tasolle.

Mihin yhteistyötä tarvitaan?

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

Koska organisaation digitalisaatiopolku koskee niin montaa organisaation osaa, on yhteistyön tekeminen entistäkin tärkeämpää.

Tämän vuoksi on keskeistä päättää siitä, kuka strategian omistaa.

Kuka digistrategian omistaa?

Digistrategia on niin laaja asia, että aivan pienimpiä organisaatioita lukuun ottamatta yksi ihminen ei pysty hallitsemaan ja johtamaan kokonaisuutta.

Koska strategian onnistumisen kannalta on keskeistä, että siiloista päästään eroon, ei yksikään johtaja voi omistaa strategiaa yksin.

Tämän vuoksi on luonnollista, että strategian omistaa johtoryhmä. Kullakin voi olla omat vastuualueet, joita viedään eteenpäin, mutta siilojen purkamiseksi ja linjakkuuden varmistamiseksi, olisi erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä johtoryhmätasolla.

Käsittelin tässä lyhyesti digistrategian laatimista.

Katso myös liiketoimintalähtöisen IT-strategian laatimista käsittelevä esitykseni Atea Focuksessa.

Jos pidit kirjoituksesta, tilaa uutiskirjeeni, niin saat heti blogipäivitykset sähköpostiisi.

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

Tilaa uutiskirjeeni

Saat tiedon uusista artikkeleista suoraan sähköpostiisi.

Annan luvan tallentaa tietoni ja hyväksyn tietosuojakäytännön.

Scroll to Top
Vieritä ylös