fbpx

Näin laadit pilvistrategian – 7 askelta

Pilvistrategian laatiminen kannattaa.
Strategiatyö antaa investoinneille ja tekemiselle yhteisen suunnan.

Pilvistrategia on nimensä mukaan suunnitelma siitä, miten pilvipalveluita halutaan hyödyntää pitkällä tähtäimellä yrityksen toiminnassa.

Olen seurannut läheltä kuinka vaikeita tällaiset pohdinnat ovat monelle yritykselle.

Pilvipalveluiden hyödyntämien muuttuu ajankohtaiseksi yleensä, jos oman IT-ympäristön rauta alkaa kaipaamaan päivitystä tai ulkoistussopimus lähenee katkoa.

Toki monet ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista muulloinkin, mutta usein tarvitaan joku toimintaympäristössä tapahtuva sykäys muutoksen aikaansaamiseksi.

Lue lisää siitä, mikä oikeastaan on oikea pilvipalvelu.

 

Miten sitten laaditaan pilvistrategia? Olen koonnut tähän kirjoitukseen joitakin seikkoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi omassa työssä.

Olen ollut monia kertoja mukana laatimassa erilaisia strategioita ja suunnitelmia, joilla on pyritty saamaan uutta suuntaa IT-ympäristön kehittämiselle.

 

Lue syistä, joiden vuoksi organisaatio tarvitsee IT-strategian.

 

90-luvulla ne, jotka hyödynsivät internetiä liiketoiminnassaan suunnitelmallisesti, saivat etumatkaa muihin nähden. Sama kehitys on nähtävissä pilvistrategioiden kohdalla.

Askel 1: Ota liiketoiminta mukaan

Strategiatyössä kaikkein tärkeintä on ottaa liiketoiminta mukaan.

Pilvistrategian pitää tukea liiketoimintastrategiaa ja tämän vuoksi on tärkeää keskustella yrityksen avainhenkilöiden kanssa siitä, kuinka he ymmärtävät strategian ja millaisia tavoitteita heillä on omien vastuualueiden suhteen.

Itse pidän haastatteluita hyvänä tapana, koska silloin saa aikaan parhaita keskusteluita, joissa ilmenee asioita, joita esim. työpajoissa ei välttämättä nousisi esiin.

On hyvä pitää mielessä se, että usein todellinen lisäarvo liiketoiminnalle tulee siitä, että järjestelmissä olevaa tietoa päästään yhdistelemään uudella tavalla. Tämän vuoksi keskusteluissa kannattaa ainakin sivuta sitä, mitä mahdollisuuksia organisaation keräämä tieto mahdollistaa toiminnan kehittämiselle.

Lue lisää liiketoiminnan ja IT:n välisestä yhteistyöstä.

 

Askel 2: Kokoa liiketoiminnan tarpeet yhteenvedoksi

Harvassa yrityksessä strategia on niin kirkas, että kaikki ymmärtäisivät asiat samalla tavalla. Tämän vuoksi keskusteluiden tulokset on hyvä kirjoittaa lyhyeksi yhteenvedoksi. Nämä tulokset kiinnostavat yleensä monia. Onhan luonnollista, että myös johtajia kiinnostaa, millainen tulkinta tavoitteista on tehty. Pilvistrategiaa on vaikea katsoa ilman, että tarkastellaan tarpeita mm. mobiilikäytön, digitalisaation ja datan hallinnan suhteen. Tämän vuoksi pilvistrategia ei voi olla irrallinen kokonaisuus, vaan sen laatimisessa tulee ottaa laajasti huomioon eri toimintojen tarpeita.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

Askel 3: Kuvaa teknologian mahdollisuuksia

Kun aihealue on uusi ja usein liiketoimintaihmisille vieras, voi olla hyvä tehdä koostetta trendeistä, joita teknologiakentällä ja palveluntarjoajien parissa on nähtävissä. Pilvi on suhteellisen uusi käsite ja tämän vuoksi kului pitkä aika, että kaikki esitykset, jotka käsittelivät pilvipalveluita, alkoivat sen määrittelyllä, mikä on pilvipalvelu. Aivan turhaa se ei ole vieläkään - sen verran hataria monien käsitykset ovat pilvestä. Tällaisen johdanto-osuuden lisäksi olisi hyödyllistä pyrkiä tunnistamaan miten IT-markkina muuttuu pilvipalveluiden seurauksena. Lisäksi olisi erittäin tärkeää pyrkiä tunnistamaan miten sekä ulkoinen toimintaympäristö tulee muuttumaan että millaisia vaikutuksia pilvipalveluilla on omien IT-palveluiden tuottamiseen.

Lue lisää siitä, mitä hyötyä pilvipalveluista on.

 

Askel 4: Analysoi sovellusarkkitehtuuri

Koska jokaisessa perinteisestä maailmasta tulevassa IT-ympäristössä on sekä perinteisiä sovelluksia, SaaS-sovelluksia, että jatkossa yhä enemmän uusia, pilviteknologioihin perustuvia sovelluksia ja komponentteja useista eri ekosysteemeistä, on sovellusten rakenteen, riippuvuussuhteiden ja roadmapin arviointi keskeinen osa pilvistrategian laatimista.

Sovellusarkkitehtuurin analyysissa arvioidaan sovelluksen kriittisyyttä liiketoiminnalle, kuvataan sovellusten välisiä riippuvuussuhteita, sekä niiden riippuvuuksia IT-infran suhteen. On tärkeää kuvata ketjuja loppukäyttäjistä perimmäiseen IT-infran komponenttiin. Tällaisen analyysin avulla voidaan nähdä, mitä sovelluksia kannattaa siirtää pilveen ja mitä kannattaa ajaa perinteisessä konesalissa. Samalla analyysi antaa arvokasta tietoa myös ICT-varautumisen näkökulmasta. Analyysin voi tehdä joko EA-työkaluun (Enterprise Architecture) tai Vision ja Power pointin yhdistelmällä, jos kokonaisarkkitehtuurityö ei ole lähtenyt isosti liikkeelle.

Lue lisää siitä, mikä merkitys sovelluksilla on pilvistrategiaan.

Askel 5: Käy läpi nykyinen IT-ympäristö

Harva pääsee rakentamaan tulevaisuutta ilman historian painolastia. Tämän vuoksi on välttämätöntä katsoa omaa IT-ympäristöä: IT-infraa, palvelusopimuksia ja sovelluksia. Näiden elinkaaren vaiheet vaikuttavat siihen, mitä lähitulevaisuudessa kannattaa tavoitella. Lisäksi keskeinen asia liittyy oman ja palveluntarjoajien osaamiseen. Usein osaamishaasteet ja oman työpaikan turvaaminen nousevat esteeksi pilven laajemmalle hyödyntämiselle. Tietoturvan sanotaan usein olevan tärkein este julkisen pilven laajemmalle hyödyntämiselle. Tosiasiassa julkisista pilvipalveluista saa tietoturvallisempia kuin suurin osa perinteisistä IT-ympäristöistä on tällä hetkellä. Samaan aikaan siitä saa tosin hyvin suuren tietoturvaongelman, jos kokonaisuutta ei osata suunnitella ja toteuttaa oikein.

 

Askel 6: Kuvaa skenaarioita, joissa liiketoiminnan tarpeet täytetään erilaisilla lähestymisillä

Tässä vaiheessa pyritään kuvaamaan millaisella ympäristöllä liiketoiminnan tarpeet voi täyttää mahdollisimman hyvin. Vaihtoehtoisia tapoja löytyy varmasti monia. Osa näistä skenaarioista voi olla hyvinkin lennokkaita ja osa perinteisempiä. Pohjalla käytetään teknologisia mahdollisuuksia, liiketoiminnan toiveita ja tarpeita, tietoturva-vaatimuksia, IT-ympäristön nykytilaa jne. Näistä vaihtoehdoista voidaan valita realistisimmat ja tarkastella niitä tarvittaessa tarkemmin.

Tilaa ILMAINEN opas

Opas pilvi konesali

Pilvistrategian laatimiseksi

Tilaa ilmainen 32-sivuinen opas, jossa kerron, mitä ottaa huomioon, kun haluat uudistaa IT-ympäristöä pilvipalvelujen avulla.

 

 

Askel 7: Valitkaa suunta yhdessä

Kun haluttu tavoitetila on selvillä, selvitetään millä siihen päästään. Tavoitteeseen pääseminen vaatii tn. Oman osaamisen kasvattamista, sopivia kumppaneita, sovellusten ja IT-infran uudistamista. Tavoite antaa toiminnalle suuntaa. Tämä ohjaa käynnistettäviä projekteja ja ohjelmia. Suunta elää samalla kun tulevaisuus muuttuu. Olennaista on jakaa yhteinen käsitys tahtotilasta, jota kohti mennään ja varmistua siitä, että se tukee yrityksen tavoitteita. Tämän vuoksi tällaisen harjoituksen suurimpia hyötyjä on kasvattaa organisaation ymmärrystä mahdollisuuksista ja tulevaisuuden suunnasta . Usein IT-johtajalla tai arkkitehdilla voi olla hyvinkin selviä näkemyksiä siitä, miten ympäristöä pitäisi kehittää. Se ei kuitenkaan riitä, vaan näkemyksiä pitää päästä jakamaan.

90-luvun loppupuolella yrityksissä laadittiin internet-strategioita. Miten niille kävi? Niitä ei enää kaipaa kukaan. Internetiä vain alettiin käyttämään. Kuitenkin ne, jotka hyödynsivät internetiä liiketoiminnassaan suunnitelmallisesti, saivat etumatkaa muihin nähden. Sama kehitys on nähtävissä pilvistrategian kohdalla. Maailma muuttuu nopeammin kuin moni arvaa. Tärkeintä on lähteä kokeilemaan uusia mahdollisuuksia. Pilvistrategia tai suunnitelma antaa sille raameja. Jos yhdessä havaitaan, että pilvestä on yritykselle niin paljon hyötyä, että se esimerkiksi avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, on suunnitelman laatiminen kannattanut.

 

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

Tilaa uutiskirjeeni

Saat tiedon uusista artikkeleista suoraan sähköpostiisi.

Annan luvan tallentaa tietoni ja hyväksyn tietosuojakäytännön.

Vieritä ylös